วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก Smart City

แท็ก: Smart City

สจล. เผย Smart City ในกรุงเทพฯ เป็นจริงได้! ตั้งศูนย์ SCiRA นำนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

Smart City เป็นแนวคิดการสร้างและพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ โดยหลายเมืองทั่วโลกได้มีการปรับตัว และพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องกา...

เศรษฐศาสตร์การเมือง ของสมาร์ตซิตี้ (Smart City)/โลกทรรศน์ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

โลกทรรศน์ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์   เศรษฐศาสตร์การเมือง ของสมาร์ตซิตี้ (Smart City)   ปี พ.ศ.2556 (2013) เป็นต้นมา ผู้เขียนได้รับเชิญจากหน่วยงา...

บทความยอดนิยม