วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แท็ก: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน อนุมัติเงินสงเคราะห์ 11.8 ล้านบาท เยียวยาความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง

กระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 11.8 ล้านบาท เยียวยาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างบริษัท บอดี้แฟชั่น  (ประเทศไทย)  จำกัด  จังหวัดนครสวรรค์ จำน...

กสร. มุ่งมั่นสู่การให้บริการเป็นเลิศ ผ่านการประเมิน 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 1จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลก...

กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำ...

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้จ้างงาน และผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ...

กสร. ประกาศผลแรงงานนอกระบบดีเด่น สร้างคุณค่า เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี 2564 รณรงค์ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของแรงงา...

กสร. ปูพรมส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมมือจป.ในโรงงาน สู้ COVID – 19 ในกิจการก่อสร้าง โรงงานกลุ่มเสี่ยง...

        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ ส่งพนักง...

ลูกจ้างเข้าข่ายติดเชื้อ COVID – 19 นายจ้างสั่งให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงกรณี ลูกจ้างอยู่ในข่ายเป็นผู้ติดหรืออาจจะติดเชื้อไวรัส COVID – 19 นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างที่มีความเสี...

เลิกจ้างเพราะเหตุโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงประเด็นข้อสงสัย กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะสาเหตุติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการ...

กสร. เคลียร์ชัด ลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทกำหนดเงื่อนไขลาป่วย 1 - 2 วัน ต้องใช้ใบรับรองแพทย์มาประกอบการลา ถือว่าไ...

แรงงาน เตือนลดเสี่ยงเพลิงไหม้ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนหยุดยาว พร้อมย้ำดูแลตัวเอง ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตือนระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงสงกรานต์ ขอความร่วมมือลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการเตรียมการป้องกันและตรวจสอบเครื่องจั...

กสร. ชี้แจงประเด็นดัง “รปภ. ถูกเลิกจ้างเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงข้อกฎหมายประเด็น พนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่าเป็นการเลิกจ้างไม...

บทความยอดนิยม