ทำไมถึงเรียกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ม.อ.

ทั่วไปแล้วอักษรย่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ มักขึ้นต้นด้วย ม. ซึ่งย่อมาจาก “มหาวิทยาลัย”ตามด้วยตัวพยัญชนะตัวแรกของชื่อมหาวิทยาลัย เช่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้อักษรย่อว่า มร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้อักษรย่อว่า มก.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้อักษรย่อว่า มช.

แต่ทำไมอักษรย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็น่าจะเป็น มส.
ช่วงที่ตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้เมื่อปี ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “สงขลานครินทร์” อันเป็นพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อครั้งได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นกรมหลวงสงขลานครินทร์

สมเด็จพระราชบิดามีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลเดช
อักษรย่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงใช้ว่า ม.อ. ตามพระนามเดิมว่า มหิดลอดุลเดช นั่นเอง มิได้ใช้หลักการย่อเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งอื่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลยใช้อักษรย่อว่า ม.อ.

จากนิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 203 มกราคม 2545