ภาพรวมปชช.ร่วมวางดอกไม้จันทน์ 878แห่งทั่วประเทศ กว่า 19ล้าน เฉพาะกทม.เกือบ 3ล้านคน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย (มท.) สรุปรายงานสถานการณ์และภาพรวมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ว่า เหตุการณ์โดยรอบบริเวณพิธีเป็นปกติทุกจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีที่สถานที่วางดอกไม้จันทน์ทุกจังหวัดและอำเภอทั้งสิ้น 878 แห่ง จำนวน 16,160,884 คน ทั้งนี้ สำหรับกรุงเทพฯ มีจำนวน 2,965,856 คน มีผู้เข้าร่วมพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 19,126,740 คน