วันชัย สอนศิริ : เลียคนดี ดีกว่าเลียคนเลว

ข้อเสนอผมไม่ได้เลียใครทั้งสิ้น
แต่ถ้าจะเลีย ผมขอเลือกเลียคนดี
แต่ถ้าเป็นนักการเมืองชั่ว เลวๆ
ต่อให้มีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนผมก็ไม่เลีย

นายวันชัย สอนศิริ
โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท.

ที่มา ‘วันชัย’ลั่นเลียคนดีอย่างประยุทธ์ ดีกว่าเลียนักการเมืองเลว ไล่พวกขี้โกงอย่าลงเลือกตั้ง