ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สั่งชุดปฏิบัติการพิเศษสนธิกำลังกับฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานบริการ จำนวน 5 แห่ง

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สั่งชุดปฏิบัติการพิเศษสนธิกำลังกับฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานบริการ จำนวน 5 แห่ง เน้นย้ำ ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (7 พ.ค. 67) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้มงวดกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยตนได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการกำลังกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ ตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการออกตรวจจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ ตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เข้มงวด กวดชันและตรวจตราสถานที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำเรื่องเวลาเปิด – ปิด การให้บริการ การห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ มิให้มีการนำอาวุธ ยาเสพติด เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ตลอดจนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี การพนัน และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นประเภทสถานบริการ 2 แห่ง คือ ร้านโฟล์คพระนคร และร้าน Location bar จากนั้นได้ตรวจสอบประเภทสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ อีก 3 แห่ง คือ ร้านไคลแม็ก ร้านตำนาน คนอีสาน และโรงเบียร์ พาวิลเลี่ยน ซึ่งผลการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวทั้ง 5 แห่ง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด และทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย“ นายทรงพลฯ กล่าว

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย รวมไปถึงเข้มงวดกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยกระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบ ตรวจตรา ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขในบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย เกิดสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เป็นสังคมที่น่าอยู่ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและการกระทำความผิดทุกประเภท สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข