อำเภอนครไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดมจิตอาสาครั้งใหญ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย กว่า 206 หลังคาเรือน

อำเภอนครไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดมจิตอาสาครั้งใหญ่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย กว่า 206 หลังคาเรือน พร้อมขอให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ย้ำ ขณะเกิดพายุฤดูร้อนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือ ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (18 เม.ย. 67) นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 เกิดเหตุวาตภัยลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 206 หลังคาเรือน โรงเรียนเสียหาย 2 แห่ง และต้นตะเคียนยักษ์ อายุกว่า 700 ปี หักโค่นทับรั้วโรงเรียนและอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยในขณะนี้นายไสว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ นำกำลังสมาชิก อส. จิตอาสา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ครั้งใหญ่ พร้อมจัดตั้งโรงทานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซ่อมเเซมอาคารที่ได้รับความเสียหายเเล้ว

นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์วาตภัยในพื้นที่อำเภอนครไทย นายอำเภอนครไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอนครไทย ได้ลงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลนครชุม จำนวน 206 หลังคาเรือน และโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง โดยต้นตะเคียนยักษ์ อายุกว่า 700 ปี ได้รับความเสียหายหักโค่นทับรั้วโรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตัดรื้อกิ่ง และต้นตะเคียนยักษ์ที่โค่นทับรั้วโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ เพื่อจะทำการซ่อมแซมความเสียหายของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนจิตอาสาจากหลายตำบลในอำเภอนครไทยได้นำเครื่องไม้เครื่องมือลงพื้นที่บ้านนาทุ่งใหญ่ และบ้านนาตาด ตำบลนครชุม เพื่อร่วมกันซ่อมแซมและเก็บกวาดเศษซากที่พังเสียหายต่าง ๆ แล้ว โดยยังคงเหลือบ้านที่รอซ่อมแซม อีกจำนวน 3 หลังคาเรือน

นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 14 – 17 เมษายน 2567 ยังได้รับความร่วมมือจากกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย และทุกภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนห้างร้าน และภาคประชาสังคม นำโดยกรรมการมูลนิธิพ่อขุนบางกลางท่าว อบต.นครชุม และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวตำบลนครชุม ได้ร่วมกันจัดโรงทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่มีใจเป็นจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชน พร้อมที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ขณะเกิดพายุฤดูร้อนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือ ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือ บริเวณสิ่งก่อสร้าง รวมถึงป้ายโฆษณา ที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง และระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ ต้องการความช่วยเหลือ ขอให้เเจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood