นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย

 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ. ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี ครั้งที่ 66 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อเรื่อง “ภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ : แนวโน้มปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต“ ซึ่ง พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ปีนี้ มีการมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ 7 ในสาขาวิชาการและวิจัยการบริหารจัดการสาขาแพทย์ทหาร และบริการสังคม, รางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร ประจำปี 2566, รางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของแพทย์ทหารเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี 2566 และมอบประกาศนียบัตรให้สมาชิกใหม่ และผู้แทนสี่เหล่าทัพ

ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ นายแพทย์(สบ4)กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหารรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศด้านหลักการกระบวนการ ได้แก่ การบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่น “สมุดสุขภาพกำลังพล” ของพันเอก จรัญวิชญ์สุขชัย ผอ.รพ. ค่ายสุรสีห์ และคณะ

รางวัล สาขาวิชาการและวิจัย พลโทหญิง ทิพย์ ศรีไพศาล แพทย์ อายุ 81 ปี

รางวัล สาขาการบริหารจัดการ พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ แพทย์ (วายชนม์), พลเอก ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา แพทย์อายุ 80 ปี และ พลอากาศโท อภิชาติ โกยสุขโข แพทย์อายุ 74 ปี

รางวัล สาขาการแพทย์ทหาร พล.ต.ต.นคร ศรีวณิช แพทย์ (วายชนม์), นาวาเอก สรรพสิทธิ์ สงกุมาร แพทย์ (วายชนม์), นาวาตรี คุณากร จริยศ นายทหารพยาบาล (วายชนม์) และพันเอก สมบูรณ์ สังขกุล นายทหารพยาบาลอายุ 75 ปี

รางวัล สาขาการบริการสังคม นาง จิราพร เครือโสภณ พยาบาล (วายชนม์), พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม พยาบาลอายุ 70 ปี และ พันตรีหญิง พัณณ์ชิตา พงศ์สวัสดิ์ พยาบาล อายุ 70 ปี

อีกทั้งมีนิทรรศการวิชาการ และนวัตกรรมแพทย์ทหาร ตำรวจ รวมไปถึง การเสวนา ความท้าทายของการปฏิบัติภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และการพัฒนางานแพทย์ทหารในอนาคต ซึ่งได้เยี่ยมชม ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลร่วมกับผู้บริหารจากสี่เหล่าทัพด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจบริการ เพื่อตำรวจและประชาชน”

#PGH
#โรงพยาบาลตำรวจ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ