ปลัดมหาดไทย เผยเหลือเวลารับลงทะเบียนหนี้นอกระบบอีก 18 วัน หลังครบ 73 วันของการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 แสนราย มียอดหนี้นอกระบบรวมกว่า 9,835 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย เผยเหลือเวลารับลงทะเบียนหนี้นอกระบบอีก 18 วัน หลังครบ 73 วันของการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 แสนราย มียอดหนี้นอกระบบรวมกว่า 9,835 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 13,089 ราย มูลหนี้ลดลง 675 ล้านบาท เน้นย้ำ ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการไกล่เกลี่ยทันที พร้อมนำผู้ลงทะเบียนเข้าสู่หนี้ในระบบตามหลักเกณฑ์ของรัฐ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยจะปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่ 29 ก.พ. 67 นี้

วันนี้ (11 ก.พ. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 73 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 140,973 ราย มูลหนี้รวม 9,835.576 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 118,444 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 22,529 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 110,455 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,112 ราย เจ้าหนี้ 8,044 ราย มูลหนี้ 857.566 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,682 ราย เจ้าหนี้ 5,279 ราย มูลหนี้ 386.644 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,215 ราย เจ้าหนี้ 4,173 ราย มูลหนี้ 343.582 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,897 ราย เจ้าหนี้ 3,913 ราย มูลหนี้ 421.250 ล้านบาท 5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,735 ราย เจ้าหนี้ 2,634 ราย มูลหนี้ 334.666 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 230 ราย เจ้าหนี้ 235 ราย มูลหนี้ 14.110 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 328 ราย เจ้าหนี้ 243 ราย มูลหนี้ 23.383 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 371 ราย เจ้าหนี้ 290 ราย มูลหนี้ 14.086 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 449 ราย เจ้าหนี้ 329 ราย มูลหนี้ 19.999 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 465 ราย เจ้าหนี้ 352 ราย มูลหนี้ 24.296 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 21,761 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 13,089 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,979.893 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,304.813 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 675.079 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,196 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 348 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 262.971 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 34.167 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 228.804 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว 267 คดี ใน 34 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ฝ่ายปกครองจะได้เชิญทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปแก้ปัญหา นอกจากนี้ กลไกกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และธนาคารของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุน แหล่งงาน แหล่งอาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม

“ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 18 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้ทุกพื้นที่เร่งกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรม และกระตุ้นปลุกเร้า Passion ของการทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด เพราะทุกหน่วยงานต่างมีเป้าหมายเดียวกันกับชาวมหาดไทย คือ การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนทุกคน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood