“ไทยสร้างไทย” จัดโครงการ”ห่วงหัวใจ“ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเชิงรุกในชุมชน ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อนำตัวเข้ารักษาได้ทันท่วงที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ไทยสร้างไทย” จัดโครงการ”ห่วงหัวใจ“ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72พรรษา ร่วมกับ ธนบุรีเสริมรัฐ เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเชิงรุกในชุมชน ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อนำตัวเข้ารักษาได้ทันท่วงที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยสุขภาพของประชาชน มาโดยตลอด

ที่วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ดร.รัตติกาล แก้วเกิดมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และทีมไทยสร้างไทย ร่วมกับ“ธนบุรีเสริมรัฐ” ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี โดยดร.สุวดี พันธุ์พานิช ผู้บริหาร ทำพิธีเปิดโครงการ”ห่วงหัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ” เพื่อคัดกรองหาผู้ป่วยโรคหัวใจและนำไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการแจกแว่นสายตา เพื่อดูแลสายตาให้กับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่นหัวใจเป็นอย่างยิ่ง โดยกิจกรรม ที่ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

และเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะการใส่ใจสร้างสุขภาพของประชาชน อีกทั้งจะช่วยให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพชีวิตและสุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพหัวใจของตนเองและรู้ถึงช่องทางการรักษาเมื่อเกิดความผิดปกติของหัวใจขึ้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ทางผู้บริหารพรรค, สมาชิก“พรรคไทยสร้างไทย” และ“ธนบุรีเสริมรัฐ” โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาล ธนบุรี มีความสำนึกในพระกรุณธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะพระเมตตาและความห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา

พรรคไทยสร้างไทย จึงได้ร่วมกับธนบุรีเสริมรัฐ จัดทำโครงการ ”ห่วงหัวใจ“ คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่อง EKG เพื่อนำตัวไปรักษาได้ทันท่วงที ถึงในชุมชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบางรายได้น้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ ณโรงเรียน วัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แรก ซึ่งมีพี่น้องชาวสายไหม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 600 คน 

ทั้งนี้โครงการจะจัดทั้งหมด 6 ครั้งๆละประมาณ 600 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 3600 คน โดยโครงการจะสิ้นสุด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 นี้
โดยผู้เข้ารับบริการต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อย่างถูกวิธีทันสมัย และสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตได้ ที่สำคัญหากตรวจพบความผิดปกติ จะได้รับสิทธิส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาต่อทันทีด้วย