ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เยี่ยม 17 แรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว พร้อมให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์การช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าเยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว ทั้ง 17 ราย พร้อมกับคณะของนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
โดยมี นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าเยี่ยมแรงงานด้วย ณ โรงพยาบาล Shamir Medical Center ประเทศอิสราเอล

โอกาสนี้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยพร้อมให้ข้อมูลกับแรงงานไทยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกจับกุมตัว โดยทุกรายจะได้รับเงินช่วยเหลือก้อนแรก จำนวน 10,000 เชคเกล ในรูปแบบบัตรเงินสด ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลก รวมถึง ช่วง 6 เดือนแรก จะได้รับเงิน 6,900 เชคเกลรายเดือน รวมถึงหากแรงงานประสบปัญหาด้านร่างกาย หรือจิตใจ ขอให้ไปพบแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์ มายื่นให้อิสราเอล เพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือรายเดือนหลังจาก 6 เดือนแรก โดยแต่ละรายจะได้รับเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการประเมินด้วย

ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัว จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY 081 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.05 น.