“สุชาติ”อดีต รมว.แรงงาน เปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า พี่น้องแรงงานต้อนรับอบอุ่น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2566 และแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสมัชชาแรงงานแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายธนัสถา คำมาวงษ์ ประธานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติ นายวสันต์ จันทิม เลขาธิการสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้มีผู้นำสหภาพแรงงานและแขกผู้มีเกียรติกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทัศนาการ์เด้น ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สหภาพแรงงานสยามโตโยต้าได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหภาพแรงงานโตโยต้าได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักการแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ มีการปรึกษาหารือร่วมกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอันมีความสำคัญที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงควบคู่กับการมีสภาพการจ้างและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ถือเป็นแบบอย่างที่ดี

“ผมขอชื่นชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า จะมุ่งมั่นธำรงรักษาความสามัคคี และยึดมั่นหลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแรงงาน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสามารถยืนหยัด และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง
อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดประโยชน์สุขร่วมกันทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานสยามโตโยต้า ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า เป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนเช่นทุกๆ ครั้ง โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นขวัญใจของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงมีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดีทำให้สหภาพแรงงานทุกคนต่างดีใจที่ได้พบปะพูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีสุชาติที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานด้วยตนเอง