รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้าง ขสมก.สั่ง กสร.นำหลักแรงงานสัมพันธ์เจรจาหาข้อยุติโดยเร็ว

รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้าง ขสมก.สั่ง กสร.นำหลักแรงงานสัมพันธ์เจรจาหาข้อยุติโดยเร็ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำโดย นายสมพงศ์ สวัสดีภาพ และคณะประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้ช่วยเหลือกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานบางคนโดยเห็นว่าเป็นการแทรกแซงการดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ซี่งมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า ตามที่สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก.ได้มายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงขอให้ช่วยตรวจสอบถึงการดำเนินการของนายจ้างว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้นั้น ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม และกำชับให้กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมาย เบื้องต้นในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมได้สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ชี้แจงถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการช่วยเเหลือ รวมทั้งให้เจรจากับฝ่ายนายจ้างโดยใช้หลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป