JKN-CNBC ตั้งเป้าขึ้นเบอร์หนึ่งสถานีข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย พร้อมเป็น Game Changer จับมือภาครัฐและเอกชนสร้างวัฒนธรรมการลงทุนให้คนไทย

นายรัชชพล เหล่าวานิช บรรณาธิการบริหารของ JKN-CNBC เปิดเผยว่า  จากปรัชญาและแนวคิด Capitalize on it” ลงทุนเพื่อชีวิตที่มั่งคั่งของ JKN-CNBC สถานีข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ทางการเงินและมีความรู้เรื่องของการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกและของไทยมีความ ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ อย่างในปัจจุบัน JKN-CNBC จึงมีเป้าหมายที่จะประสานงานและทำงานร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเอกชนในการนำเสนอเนื้อหารายการที่จะสามารถตอบโจทย์ดังกล่าว เพื่อให้ JKN-CNBC สามารถไปอยู่ในตำแหน่งครองใจ และขึ้นเป็นสถานีข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนของคนไทยอย่างสมบูรณ์

 “ถ้าเราลองไปดูสถิติ หรือ ตัวชี้วัดหลาย อย่าง เกี่ยวกับวัฒนธรรมการออมและลงทุนของคนไทยต้องยอมรับว่า น่าเป็นห่วงมาก ๆ เราแทบไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับ อุบัติเหตุทางการเงินที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตเลย เพราะคนไทยมีแต่หนี้แต่แทบไม่มีเงินออมเลย ยิ่งเรื่องความพร้อมเพื่อวันเกษียณที่มีในระดับต่ำมาก

นายรัชชพล กล่าวอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่สื่อมวลชนควรจะเข้ามาในฐานะ Game Changer ที่จะกระตุกและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยการเป็นตัวกลางในการนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และรายการที่จะตอบโจทย์ให้กับสังคม

คนไทยมีบัญชีเงินฝากรวม กัน 118 ล้านบัญชี วงเงินรวมกันสูงถึง 15.69 ล้านล้านบาท พอ กับ GDP ของไทย แต่ในจำนวนนี้บัญชีสูงถึง 103 ล้านบัญชีที่มีเงินไม่ถึง 5 หมื่นบาท คิดเป็นเม็ดเงินรวมกันแค่ 4.2 แสนล้านบาท ในเวลาเดียวกัน มีคนเพียง 3 ล้านคน มีบัญชีซื้อขายหุ้น และสินทรัพย์ดิจิตอล และมีเพียง 1.5 ล้านคน ลงทุนในกองทุนรวม  เพราะเหตุนี้เมื่อไปดูดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเงินเพื่อวัยเกษียณของคนไทย จึงอยู่ในระดับที่ต่ำมาก คือ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และยังเข้าไม่ถึงบริการด้านการเงินด้านอื่น

เรามั่นใจว่า ด้วยเนื้อหาและรายการต่างๆ ที่ JKN-CNBC นำเสนอ จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความเข้าใจเรื่องเงินให้กับคนไทยในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

JKN-CNBC สถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ออกอากาศอย่างเป็นทางการแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ผ่านแพลตฟอร์ม IPTV ของ AIS Play ช่อง 642 เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา  และจะออกอากาศผ่านแพลตฟอร์ม IPTV ของ 3BB ช่อง 608 ในวันที่ 22 กันยายนนี้ รวมทั้ง True ID ในระยะต่อไป

            ภายใต้ความร่วมมือทั้งในรูปแบบและมาตรฐานของ CNBC ผนวกกับ ทีมงานคนไทยของ JKN  ที่นำบุคคลากรแถวหน้าในด้านข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนมาผนึกกำลังกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า JKN-CNBC จะกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนอันดับหนึ่งของไทยได้อย่างแน่นอน ภายใต้แนวคิด Capitalize on it ลงทุน เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง

นอกจากนี้เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของสื่อในยุคใหม่ที่เข้าสู่ความเป็นดิจิตอลคอนเทนต์มากขึ้น JKN-CNBC ยังนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย อื่นๆ เช่น FaceBook / Twitter / Youtube ภายใต้ชื่อ JKN-CNBC รวมทั้งนำรายการหลัก ที่นำเสนอไปนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล JKN-18 เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ชมในกลุ่มทั่วไปมากยิ่งขึ้น