“กลุ่มซีดีจี” ประกาศแต่งตั้ง จีเอ็ม “ซีดีจี ซิสเต็มส์” ใหม่  มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จบทใหม่ของผู้นำ Systems Integrator ไทย

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกาศแต่งตั้ง “ปริญญา ผลพฤกษสกุล” ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS หนึ่งในบริษัทที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซีดีจี ส่งต่อให้ผู้นำรุ่นใหม่ ปักธงเป็นผู้นำด้าน Systems Integrator ของประเทศ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ส่งมอบบริการที่ดีเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกาศกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นแบบอย่างของธุรกิจสายเทค ด้วยทีมงานสายเทคที่มีประสบการณ์และบริการรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกินความคาดหมาย ชูความเชี่ยวชาญหลัก CDGS-as-a-Service ย้ำมั่นใจประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหัวเรือใหม่ จะขับเคลื่อน CDGS ให้ประสบความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวว่า บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ CDGS หนึ่งในบริษัทที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซีดีจี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 เป็นผู้ให้บริการ Systems Integrator หรือการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยได้ปรับโครงสร้างและทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาตลอด 54 ปีของการดำเนินธุรกิจ และเพื่อส่งต่อองค์กรให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ได้ขับเคลื่อนองค์กรต่อไป ล่าสุดได้แต่งตั้ง นายปริญญา ผลพฤกษสกุล เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ของซีดีจี ซิสเต็มส์ เพื่อนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเข้าบริหารงานและยกระดับองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น

คุณปริญญา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการงานขายแก่ลูกค้า รวมทั้งการบริหารธุรกิจด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีภาพรวมจากองค์กรต่างประเทศชั้นนำ  พร้อมทั้งยังได้สั่งสม ความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาซีดีจี ซิสเต็มส์ สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อพร้อมส่งมอบการบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าคุณปริญญาจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ซีดีจี ซิสเต็มส์ สานต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมกับสร้างกลยุทธ์และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และนำพาซีดีจี ซิสเต็มส์ ให้ประสบความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปนายนาถ กล่าว

นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
 

ด้าน นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยรากฐานที่มั่นคง ประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานที่มีศักยภาพของซีดีจี ซิสเต็มส์ จะทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นนำของไทยได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ “The NeXt Chapter” เติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential growth) เป็นแบบอย่างของธุรกิจสายเทค (Example tech business) ด้วยทีมงานสายเทคที่มีประสบการณ์ (Experienced tech workforce) และบริการรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกินความคาดหมาย (Extra miles of technology & service) ชูความเชี่ยวชาญหลักในฐานะ CDGS-as-a-Service  

นายปริญญา จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานรวม 27 ปี ด้านบริหารงานขาย การตลาด และการบริหารธุรกิจด้านเทคโนโลยี ให้กับ ABB Industries AG ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ABB Limited และ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งนี้ นายปริญญาจะเป็นบุคคลหลักในการวางแผนและบริหารงานธุรกิจ สร้างสรรค์ระบบกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งการดำเนินงานภาพรวมของซีดีจี ซิสเต็มส์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง ซีดีจี ซิสเต็มส์ ดำเนินกิจการมา 54 ปี ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศกว่า 300 คน จึงสามารถรับประกันในคุณภาพและมาตรฐานของงานที่จะได้รับด้วยความพึงพอใจสูงสุด ซีดีจี ซิสเต็มส์ มีความพร้อมในการดูแลด้านนโยบาย แผนการดำเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุน และผลักดันกลยุทธ์การขายและบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งยังมีการพัฒนา ออกแบบ และมีบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services) ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ