มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงินช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์แก่ศรีลังกา

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเงินช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์แก่ศรีลังกาที่กำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจจนทำให้ประสบความยากลำบากในการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (ซ้ายสุด) ผู้ทำการแทนประธานกรรมการมูลนิธิ  ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) โดย นาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน (ขวาสุด) เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ    

ทั้งนี้ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในศรีลังกา ซึ่งกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระราชูปถัมภ์ และวัดพระราม กาญจนาภิเษก ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อาหาร และเงิน มูลค่ารวมกว่า ล้านบาท และกระทรวงการต่างประเทศบริจาคเงินเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์จำนวน 1.3 ล้านบาท ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้