นายก ห่วงใย เพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง สั่ง รมว.เฮ้ง เร่งช่วยเหลือ ลูกจ้าง นายจ้าง โดยด่วน

          นายกรัฐมนตรี ห่วงใย เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็ง ถนนราชวงศ์ กำชับกระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างอย่างเร่งด่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมาย

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์บริเวณสำเพ็ง บริเวณแยกคิคูยา ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ว่า ทันที่ที่ทราบข่าวท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้างและสถานประกอบกิจการ พร้อมสั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างโดยเร่งด่วน ผมจึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าไปตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ประมาณ 9 คูหา ซึ่งคาดว่าเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด โดยอาคารที่ไฟไหม้เป็นร้านค้าที่ประกอบกิจการขายอุปกรณ์/ถุงพลาสติก และขายเครื่องเล่นเด็ก จากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวรายงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอก ซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านขายอุปกรณ์/ถุงพลาสติก จำนวน 2 ราย เป็นชายสัญชาติกัมพูชา 1 ราย และหญิงไทย 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บจากการสำลักควันจำนวน 9 ราย ทั้งนี้ ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างและสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน) เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว และจะเชิญนายจ้างพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

           นายสุชาติ ยังกล่าวถึงรายงานจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ว่า จากการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งมีอาการสำลักควันของโรงพยาบาลหัวเฉียว จำนวน 7 ราย พบว่า ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บใช้สิทธิประกันกลุ่มอุบัติเหตุจำนวน 4 ราย ได้แก่ นายศิรสิทธิ์ ศิลารักษ์ นายสมใจ อ่อนภิรมย์นายจิรภัทร จรรยานุภาพ และนายพรชัย นามกระโทก ใช้สิทธิประกันสังคม 1 ราย คือ นายศรัฌยพงศ์ กิตติโชควัฒนา และอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิอีก 2 ราย คือ นายกิติชาติ การุณรัตนกูล อายุ 71 ปี และนางติงงิ้มแซ่เฮ้ง อายุ 99 ปีส่วนผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลาง ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาล สำหรับลูกจ้างที่เสียชีวิต 2 ราย รายแรก คือ น.ส.จิราพัชร สุ่มมาตร์ เป็นลูกจ้างของห้างผ้าใบราชวงศ์ สิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับ เป็นค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้จำนวน 1,260,000 บาท และบำเหน็จชราภาพกรณีตาย จำนวน 134,653 บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 1,444,653 บาท รายที่สอง นาย PHEAK. DOEUM  เป็นลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาของห้างผ้าใบราชวงศ์เช่นกัน ที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับ เป็นค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท เงินทดแทนขาดรายได้จำนวน 722,904  บาท บำเหน็จชราภาพกรณีตาย จำนวน 17,512  บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 790,416 บาท บำเหน็จชราภาพกรณีตาย จำนวน 17,512  บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 790,416 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะได้ประสานความช่วยเหลือจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ทายาทโดยเร็วต่อไป