“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” เพิ่มงบช่วยไทยอีก 500 ล้านบาท รวมเป็น 1 พันล้านบาท แจง 7 หมวดหมู่ความช่วยเหลือ เคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤติ

4 ตุลาคม 2564 – ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วน ไม่ว่ากับผู้ประกอบการ สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป กองทุนมิตรผลบ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงมุ่งเดินหน้าสานต่อภารกิจเคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็น 1,000 ล้านบาท  พร้อมกลยุทธ์ 7 หมวดหมู่ของการส่งมอบความช่วยเหลือ โดยส่วนหลักจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะ อีกส่วนหนึ่งจัดสรรไว้สำหรับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

ในงานแถลงข่าวออนไลน์ “มิตรผล-บ้านปู เคียงข้างคนไทย เติมพลังใจก้าวผ่านวิกฤติ” กลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยืนยันเจตนารมณ์ของ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 ที่จะสานต่อภารกิจเคียงข้างคนไทย โดยจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาวะมากขึ้น ด้วยการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท หรืองบประมาณเพิ่มเติมอีกบริษัทละ 250 ล้านบาท โดยกำหนดทิศทางการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ตอบโจทย์ครอบคลุมประเด็นหลักๆ ที่สังคมไทยประสบจากวิกฤติโควิด-19 แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ 2. การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข 3. การสนับสนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุก 4. การสนับสนุนงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาด และกิจกรรมฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 5. การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง 6. การเยียวยาด้านสุขภาพจิต และ 7.จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกแรก จุดแข็งในการทำงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปู คือ รวดเร็ว ตรงจุด เข้าใจ และเข้าถึง เน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด และของใช้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ เมื่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขค่อนข้างมีความพร้อมที่จะรองรับการดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหายอย่างหนัก คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่อง

ปากท้องของประชาชน เราจึงกำหนดทิศทางความช่วยเหลือที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการอย่างแท้จริง ด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องปากท้อง ต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยลดต้นทุนและสามารถสู้ต่อได้ สร้างให้เกิดการจ้างงาน เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มมิตรผลและบ้านปูมุ่งเน้นการทำงานที่คล่องตัวและไม่ซ้ำซ้อน เน้นการร่วมมือกับเครือข่ายที่มี เพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่กลุ่มคนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิผล

ด้านนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ช่วงเวลากว่า 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา กองทุนฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆ ผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนองค์กร มูลนิธิ และกลุ่มอาสาสมัคร รวมกว่า 380 หน่วยงาน ในพื้นที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ การแบ่งปันความรู้ ข้อมูล พร้อมถอดบทเรียนที่พบเจอจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจปัญหา สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการ และช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างแท้จริง จึงผนึกกำลังกับกลุ่มมิตรผลในการเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท โดยมี 7 หมวดหมู่ เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาส่งมอบความช่วยเหลือ นอกจากงบประมาณส่วนหนึ่งจะจัดสรรไว้เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว ครั้งนี้เราเน้นช่วยเหลือปัญหาด้านปากท้อง ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้คนที่ได้รับผลกระทบ เป็นการเติมพลังใจคนไทยในการก้าวผ่านความยากลำบากจากวิกฤติที่เกิดขึ้น”

ในช่วงเสวนาพิเศษหัวข้อ “รวมพลังช่วยไทยอย่างไรให้ไปต่อ” ในงานแถลงข่าวออนไลน์ครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน เพื่อการป้องกัน การปรับตัว และการดูแลตนเองให้ปลอดภัย คุณพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่แออัด หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ก่อตั้ง “โครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai” ที่มาเน้นย้ำถึง 3 ระยะของการช่วยเหลือในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะเยียวยา และระยะฟื้นฟู ที่เราควรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้แพร่หลายเพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในอนาคต และ ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด ที่มากล่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง ห่วงใย โดยกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” ในการนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi มาใช้ในการจัดส่งผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 เดินทางกลับบ้าน และการส่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก     โควิด-19 ทั้งอาหาร และชุดยาที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation Kit) ในพื้นที่ที่ MuvMi ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ

 

มุมมองของแขกรับเชิญทั้ง 4 ท่าน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือภาคประชาชนในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด กลุ่มคนพิการ คนไร้สิทธิ กลุ่มคนเปราะบางของสังคม และผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการส่งมอบความช่วยเหลือของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ที่กำหนดไว้ในการเพิ่มงบประมาณครั้งนี้ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีส่วนสนับสนุนและทำงานร่วมกับทั้ง 4 หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาอาหาร ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้เพียงพอในภาวะเช่นนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจะถูกส่งต่อไปถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง

กลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน พร้อมปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่รัดกุมจากภาครัฐต่อไป ขณะเดียวกันก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้การดูแลช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ ด้วยทรัพยากร ศักยภาพ และเครือข่ายที่ทั้งสององค์กรมี โดยหวังว่า “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” จะเป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่เคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติกลับมาสู่ภาวะปกติสุขได้อีกครั้ง

###

เกี่ยวกับ กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19”

กลุ่มมิตรผลและบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนมิตรผล- บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID19’ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 งบประมาณรวม 500 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนกันบริษัทละ 250 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงให้การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในเดือนตุลาคม 2564 กองทุนฯ ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท รวมเป็น 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยต่อไป

 

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

 

เกี่ยวกับกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ในเอเชีย ด้วยจำนวนโรงงานน้ำตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 11 แห่ง และโรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พร้อมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในความดูแลจำนวนกว่า 143,000 รายในประเทศไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ในเอเชีย และยังดำเนินงานในธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร

 

“Mitr Phol – Banpu Endowment” Adds Budget of THB 500 Million to Total THB 1 Billion

Setting 7 Categories of Aids and Standing by Thais to Overcome Crisis

4 October 2021 – Under the COVID-19 situation in Thailand that continues to have wider impact on all sectors including entrepreneurs, society, communities and general public, the “Mitr Phol – Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment” has realized these difficulties and has continued the mission to Stand by Thais to Fight COVID-19 by adding another THB 500 million, totaling the endowment at THB 1,000 million. With this additional support, the two companies plan to offer help in 7 categories. The major amount of the endowment focuses on helping people with the economic impact, both in terms of their livelihood and wellness while the other part will be allocated to support public health sector in providing necessary medical equipment to prevent and control the spread of COVID-19 until the situation in the country returns to normal.

 

In the virtual press conference entitled “Mitr Phol – Banpu Stands by Thais, Empowering to Overcome the Crisis”, Mitr Phol Group and Banpu Public Company Limited reaffirmed the intention of “Mitr Phol – Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment” and its mission to fight COVID-19 beside Thai people. The endowment will focus on helping people who were affected in terms of their burden of economic situation, livelihood and wellness by setting up an additional budget of THB 500 million or additional THB 250 million from each company. With the direction covering main issues that people in Thailand have greatly suffered from the COVID-19 crisis, the endowment is allocating the support in 7 categories: 1. Aid for people affected by the pandemic in terms of burden of economy and livelihood 2. Support on medical equipment for hospitals and public health agencies 3. Support on proactive health service 4. Support on prevention work and funeral activities for COVID-19 patients 5. Support to medical personnel and related people 6. Aid in terms of mental health problems and 7. Support on other related purposes.

 

 

 

Mr. Buntoeng Vongkusolkit, Chairman of Mitr Phol Group, said “Since the first wave of the COVID-19 pandemic, the strengths of the endowment’s operation are being prompt, spot on, insightful, and ready to reach out. We cooperated with all sectors to support important medical equipment to medical personnel who were the front line to fight against COVID-19, as well as provided necessary supplies in COVID-19 patients treatment to hospitals, public health agencies, foundations and other agencies. Now the public health system is quite prepared to support medical treatment and prevention of the spreading COVID-19 more efficiently, but what is severely impacted is the economic situation which has directly affected the general public’s livelihood. Therefore, we set the endowment’s directions to truly meet people’s needs by providing a quick fix for specific problems, relieving hardship in people’s living, supporting entrepreneurs of small businesses to save their costs and be able to move forward. All of these can stimulate employment, bringing about income distribution to the local economy system. More importantly, Mitr Phol and Banpu are committed to focusing on a streamlined, non-duplicating way of working, and cooperating with the networks we have to distribute our assistance to the target group timely and effectively.”

 

 

Mrs. Somruedee Chaimongkol, Chief Executive Officer of Banpu Public Company Limited, said “Over the past one and a half years, the endowment has provided support to public health sector through supporting necessary medical equipment to prevent and control the spread of COVID-19 to hospitals and public health agencies. The endowment also offered our help to those who are economically impacted in various communities. With those missions, we have cooperated with over 380 organizations, foundations, and volunteer groups in 40 provinces across the country. Moreover, sharing knowledge, information and lessons learned from past operation have allowed us to understand more about the problems and propelled us to meet people’s needs and really mitigate the impact on those suffering from this crisis. Therefore, we join forces with Mitr Phol Group to add more 500-million-baht budget with 7 categories of support as our main criteria for considering our aid. In addition to the budget partly allocated to support medical equipment needed to prevent and control the spread of COVID-19, this time we focus more on helping those suffering from the economic impact, affecting their living, hoping to empower Thais in getting through the difficulty from the current crisis.

 

The online press conference also featured a special panel discussion on the topic “Come Together to Help Thais Move Forward”, with 4 honorable guest speakers joining this session namely Dr. Supreda Adulyanon, Chief Executive Officer of Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), whose organization took a crucial role in providing people with knowledge about the COVID-19, helping them understand how to practice self-care, adapting to changing situation and protecting themselves; Ms. Pantip Petchmark, Deputy Director of Community Organizations Development Institute (CODI) (Public Organization), who shared her experience on the mission of supporting community management for COVID-19 patient care and epidemic control in densely inhabited areas;                  M.R. Chalermchatri Yukol, Founder of the Up for Thai Group, who pointed out the importance of know-how on the three phases of relief efforts for disaster management – the urgent phase, the healing phase, and the recovery phase, which should be openly shared and communicated for better management in the future; and Dr. Krisada Kritayakirana, Chief Executive of Urban Mobility Tech Co., Ltd., who shared the mission of “MuvMi ASA KHONSONG”, the e-Tuk Tuk transport service project under the Mitr Phol – Banpu Endowment, which provides ‘MuvMi’ e-Tuk Tuks to transport COVID-19 recovered patients home, deliver food and survival kits to the affected communities, along with home isolation kits to the COVID-19 patients under Home Isolation program throughout MuvMi service coverage areas in Bangkok.

 

Insightful perspectives from the 4 guest speakers reflected the urgent need today to aid people in Thailand, in particular, those living in highly dense households and communities, persons with disabilities, stateless people, the vulnerable members of society and people who suffer from economic impact. This is in line with the focus areas of assistance determined by Mitr Phol – Banpu Endowment during the recent allocation of additional budget.  The endowment has assisted the 4 organizations in procuring sufficient essential supplies, medicines and consumer goods, in order to ensure adequate assistance for those most in need.

 

Mitr Phol Group and Banpu Public Company Limited as the private sectors are committed to strictly complying with policies and measures from the government. At the same time, the two companies will continue their mission to support the prevention and control the spread of COVID-19 while providing assistance to those affected by COVID-19 with resourcesand networks that both companies have, with an aim that the “Mitr Phol – Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment” plays an essential role to stand by Thais to get over the crisis and get their normal lives back.

###

About ‘Mitr Phol – Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment’

Mitr Phol Group and Banpu Public Company Limited have jointly established the Mitr Phol – Banpu Solidarity to Aid Thailand on COVID-19 Confrontation Endowment since March 2020. With a total budget of 500 million baht raised from the two companies for 250 million baht each, the endowment aims to provide support medical and public health equipment needed to prevent and control the spread of the COVID-19 for hospitals and public health agencies across the country and also provided aid to general public whose lives have been affected by the economic situation. In October 2021, the two companies added another THB 500 million budget to the endowment, totaling THB 1 billion, to continue helping Thai society.

 

About Banpu

Banpu Public Company Limited is a leading integrated energy solutions company with 3 core groups of businesses: energy resource, energy generation and energy technology in 10 countries, namely Thailand, Indonesia, China, Australia, Lao PDR, Mongolia, Singapore, Japan, the United States of America and Vietnam.

 

About Mitr Phol Group

Mitr Phol Group is the fifth largest sugar producer in the world and the largest producer in Asia. Mitr Phol Group currently operate 16 sugar mill, 11 biomass power plants, and 4 ethanol plants with over 143,000 farmers in charge across Thailand, Laos, China, Australia and Indonesia. Mitr Phol Group is also a large biomass producer in Asia. It also operates in the wood substitute material business, the fertilizer business and the logistics business in the agricultural industry.