ไปรษณีย์ไทยคว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น” ประจำปี 2564

กรุงเทพฯ 30 กันยายน 2564 – ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดรับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการทำงานอย่างยั่งยืน ในพิธีประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยขอเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจขนส่งที่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการเคารพ และนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ผนวกเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกมิติต่อไป

 

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post