หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ…จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือ “มองไปข้างหน้า”

นายขจรศักดิ์  ประดิษฐาน หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ  ตีแผ่เรื่องราวชีวิตของตนเอง  “จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจ” ที่ประสบความสำเร็จ มีการใช้ชีวิตอย่างไรให้มายืนจุดนี้ได้ จุดที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วในชีวิต และด้านความคิดจิตใจ ทำไมจึงความตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนเป็นผู้ให้ มาเดินสายสู่เส้นทางการเมือง ซึ่งได้ถูกถ่ายทอด ผ่านหนังสือเล่มนี้ “มองไปข้างหน้า” หนังสือเล่มแรกในชีวิต ที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจในชีวิต..

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ทำการ “พรรคยุทธศาสตร์ชาติ” จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือ “มองไปข้างหน้า” เขียนโดย นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ…

หนังสือ “มองไปข้างหน้า” เล่มนี้เป็นความตั้งใจของคุณขจรศักดิ์ ประดิษฐาน ที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้ติดตาม เพื่อจะได้รู้จักในความเป็น “ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน” หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ คนนี้.. จะได้รับรู้ชีวิตจากการเป็นลูกชาวนา แล้ววันหนึ่งผันตัวมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลากหลายด้าน.. จนถึงวันนี้ เมื่อสำเร็จแล้วตนก็พร้อมที่จะเป็น “ผู้ให้” เพื่อทุกคนในสังคม ตนพร้อมที่จะ “มองไปข้างหน้า”.. ก้าวต่อไปบนทางเดินแห่งถนนการเมือง เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน..

ในหนังสือ “มองไปข้างหน้า” เล่มนี้จะได้พบกับ  “6 เรื่อง”  จากการใช้ชีวิต จาก “ประสบการณ์จริง” มีเทคนิควิธีการในการดำเนินชีวิตอย่าไร… จนได้มาเป็น

“สุดยอดต้นแบบสู่ความสำเร็จ” แรงบันดาลใจ และความตั้งใจ ของหนุ่มลูกชาวนาคนนี้เป็นมาอย่างไร ถึงได้มีใจเกินร้อย ที่คอยทำเพื่อสังคมเสมอมา..

และพร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทย นำสิ่งที่ดี ที่จะมีแต่ให้เพื่อความสุขตลอดไปของทุกคน..

หนังสือ “มองไปข้างหน้า” เล่มนี้ได้เรียบเรียงโดย บรรณาธิการ บิ๊กป๋วย ใจไทย ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ .. มีสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่า..

“ได้รู้จัก….แล้วจะรักเอง”

…ขอขอบพระคุณอย่างสูง…

..กำหนดการงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “มองไปข้างหน้า”..

โดยคุณขจรศักดิ์ ประดิษฐาน “หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ”

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ทำการพรรคยุทธศาสตร์ชาติ

เวลา 13.00 น. : เริ่มลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.00 น. : เริ่มงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “มองไปข้างหน้า”

เวลา 15.00 น. : คุณขจรศักดิ์ ประดิษฐาน ให้สัมภาษณ์..

เวลา 15.30 น. : รับของที่ระลึก

พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ( ย.ศ.ช. )

NATIONAL STRATEGY PARTY ( N.S.T.P )

“พัฒนาประเทศไทย ก้าวไกลระดับโลก”

นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ว่าจากการที่มีชีวิตเป็นนักธุรกิจ และ ณ ตอนนี้ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องเป็นผู้ให้ ให้ความสำเร็จกับพี่น้องคนไทยบ้าง จึงมีความตั้งใจที่จะมาทำงานด้านการเมืองเพื่อจะได้มีโอกาสช่วยเหลือ รับใช้ประชาชน และต้องการให้ประชาชนคนไทยกว่า 60 ล้านคน หันมาสนใจในเรื่องของการเมืองมากขึ้น

จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ก็มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน โดยมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยไม่แตะหมวด 1 และ หมวด 2 เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และให้รัฐธรรมนูญคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง ประเทศชาติบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ทางพรรคยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้คัดค้านการชุมนุมที่บริสุทธิ์แต่ต้องไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดใดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีนโยบายที่จะผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเราต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด โดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้เรียนรู้การเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะส่งผลให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สังเกตได้จากปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนจำนวนมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้นนโยบายหลักของพรรคจึงพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ให้มีสิทธิมีเสียงตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมที่ 600-1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 3,600 บาทต่อเดือน เนื่องด้วยมองว่าเบี้ยยังชีพเดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบหรือแหล่งทุนที่ดอกเบี้ยสูง จึงไม่พ้นกับดักความยากจน ฉะนั้น พรรคยุทธศาสตร์ชาติ มีนโยบายผลักดันให้เกิดการตั้งกองทุนแรงงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างโรงงาน เป็นต้น สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เพื่อนำไปประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น เชื่อมั่นว่าถ้าสามารถก่อตั้งกองทุนแรงงานได้สำเร็จจะช่วยกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ

“พรรคยุทธศาสตร์ชาติมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ “วันนี้เราต้องมองไปข้างหน้า” และต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารประเทศ ในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลักๆ ทั้ง 3 ด้านของพรรคให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพราะเชื่อว่าทั้ง 3 เสาหลักนี้ต้องไปด้วยกันประเทศชาติถึงจะไปรอด”

ทางพรรคยุทธศาสตร์ ยังมีกิจกรรมสำหรับเปิดรับสมาชิกคนรุ่นใหม่หัวใจการเมืองสีขาววัย 16-40 ปี

ในโครงการ “ต้นกล้าดาวเรืองยุทธศาสตร์ชาติ”..

พัฒนาการเมืองสีขาว เพื่อต้อนรับสมาชิกคนรุ่นใหม่ที่สนใจใส่ใจการเมืองและมีจิตอาสา ที่พร้อมจะเดินต่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปกับพรรคยุทธศาสตร์ชาติ … และเมื่อทำความดีแล้วพรรคยุทธศาสตร์ชาติ ยังมีโครงการคนดียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดี ที่สังคมควรจะยกย่อง ซึ่งเป็นความคิดความตั้งใจของ หัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาติ “คุณขจรศักดิ์ ประดิษฐาน” และได้กล่าวไว้ว่า “คนดี..ต้องมีรางวัล” เพื่อที่ทุกคนจะได้มีกำลังใจทำดีกันต่อไป อยากให้สังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างแท้จริง..

สามารถติดตามข่าวสารของพรรค หรือสนใจสมัครสมาชิก มาทำความรู้จักกันได้ที่…

: facebook Fan Page

#พรรคยุทธศาสตร์ชาติ #ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน #ต้นกล้าดาวเรืองยุทธศาสตร์ชาติ

“#ได้รู้จัก..แล้วจะรัก (ขจรศักดิ์) เอง..”

 

บทความก่อนหน้านี้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนดิจิทัล (Digital Vaccine Credential) ทางรอดของประเทศและภาคธุรกิจ
บทความถัดไปอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ มองบวกธุรกิจงานแสดงสินค้าฟื้น หลังฉีดวัคซีนโควิด