“นอภ.ท่าม่วง”เดินหน้าไม่หยุด ลุยแผนปฏิบัติการ90วัน”ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แจกเมล็ดพันธุ์ผักกับผู้นำชุมชนไปกระจาย ให้ชาวบ้านปลูกเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน มีผักสวนครัวรับประทานได้ตลอดทั้งปี

เมื่วันที่ 26พฤษภาคม 2563 นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ90วัน”ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”และ” โครงการสตรีปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”ของเทศบาลตำบลวังศาลาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการผิดชอบ ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนอของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวพง หมู่6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายปรีชา บัวบาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังศาลา พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทสยามคราฟท์อุตสาตสาหกรรมจำกัด(โรงงานวังศาลา)และบริษัทไทยเคทไทยเคเปเปอร์จำกัด รวมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าม่วง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลวังศาลาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

ในกิจกรรมโครงการแผนปฏิบัติการ90วันนี้ นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง ได้มอบเมล็ดพันธ์พืชผักต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามคราฟท์อุตสากรรมจำกัด(โรงงานวังศาลา)และบริษัทไทยเคเปเปอร์จำกัดให้กับผู้นำชุมชน24หมู่บ้านในตำบลวังศาลา ตำบลวังขนายและตำบลท่าตะคร้อ เพื่อมอบต่อให้ตัวแทนครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีต้นแบบของตำบลวังศาลา ตำบลวังขนายและตำบลท่าตะคร้อ จำนวนทั้งสิ้น720 คน ให้ใช้พื้นที่ในหมู่บ้านหรือพื้นที่บ้านอาศัยตนเองปลูกพืชผักสวนครัวนี้ เพื่อใช้ประกอบอาหารต่อไป เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลออกไปมากยิ่งขึ้น

บทความก่อนหน้านี้คนของโลก : ฟ่าง ฟ่าง ผู้ตีแผ่ความจริงหรือคนทรยศชาติ
บทความถัดไปผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้น้ำ กปภ. ทะลุ 1 ล้านราย ช่วยเหลือตามมาตรการฯ กว่า 242 ล้านบาท