กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานกระทรวงแรงงาน เขตพื้นที่กรุงทพฯ และปทุมธานี Sport Day for Healthy Thailand “เพื่อแบบอย่าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน”

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานกระทรวงแรงงานเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 Sport Day for Healthy Thailand “เพื่อแบบอย่าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน” ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ( เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 63 ) ว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความห่วงใยการทำงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างหนัก ท่านจึงมีแนวคิดจะตอบแทนความมีน้ำใจในการทำงานดังกล่าว ซึ่งทางคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาร่วมกันเพื่อตอบแทนการทำงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานกระทรวงแรงงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบการร่วมกันเล่นกีฬา และแสดงออกถึงความสามัคคี นับว่ามีประโยชน์ต่อของสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนความเอื้ออาทร ความมีน้ำใจที่ดีของชาวกระทรวงแรงงาน ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในเรื่อง Healthy Thailand เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการนำไปดำเนินการให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนต่อไป


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานกระทรวงแรงงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ได้ร่วมกันเล่นกีฬา เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน เสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคีและบูรณาการงานของหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่อง Healthy Thailand สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยหน่วยงานกระทรวงแรงงานเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี จำนวน 46 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-12 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 เขต 11 และเขต 12 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานกระทรวงแรงงานในภูมิภาค นำนโยบาย Healthy Thailand ไปสู่สถานประกอบการต่างๆ ทั่วไทยให้ได้ประโยชน์แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตนอย่างทั่วกันต่อไป


……………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

บทความก่อนหน้านี้เจษฎากร โคชส์ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “โออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ” ที่สุดของชาเขียวหายากระดับพรีเมียมจาก “โออิชิ โกลด์”
บทความถัดไปจดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2563