กปภ. – PEA ร่วมลงนามพัฒนาบริการแบบ One Stop Service

กปภ. – PEA ร่วมลงนามพัฒนาบริการแบบ One Stop Service

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามร่วมกับ นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่าง กปภ. กับ PEA ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) โดยสามารถขอติดตั้งหรือชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ณ สำนักงานของ กปภ. และ PEA ทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

บทความก่อนหน้านี้พ.ย.62อนุญาตต่างชาติลงทุนในไทย22ราย “ญี่ปุ่น”เต็งหนึ่ง รวม11เดือนทุนนอกกว่า2.2หมื่นล้าน
บทความถัดไป“เพื่อไทย” เปิดปราศรัยใหญ่พบชาวขอนแก่น อ้อนเลือก “ธนิก” ไปไล่รัฐบาล-ทวงสัญญา