ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ณ วัดย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

เชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ณ วัดย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีใน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ซึ่งมีหน้าตักกว้าง 12มตร สูง 24 เมตรองค์ใหญ่สุดในภาคเหนือ) ซึ่งทางวัดก็ได้ดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาใจกุศลทั้งหลายร่วมสร้างสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี ตามแต่กำลังศรัทรา เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุและจัดสร้างให้แล้วเสร็จและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ใครคือ ‘ผู้ละเมิดจตุตถปาราชิกคนแรก’ ?
บทความถัดไป(รัก)ปิดไซเรน! ‘บิ๊กตู่’ สั่งขบวนรถรัฐมนตรีทุกคน ห้ามเปิดถ้าไม่จะเป็นจะตาย ใครฝืนสั่งขัง!