วันที่ 9 เดือน 9 สวดนพเคราะห์ เสริมดวงบารมี ‘โชคชะตาราศี’ ตำรับหลวงพ่อพูล โดย หลวงพี่น้ำฝน ทายาทพุทธาคม ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑลสาย 4

วันที่ 9 เดือน 9 สวดนพเคราะห์

เสริมดวงบารมี ‘โชคชะตาราศี’

ตำรับหลวงพ่อพูล โดย หลวงพี่น้ำฝน ทายาทพุทธาคม

ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑลสาย 4

!!! แจกฟรี!!! เหรียญสาริกาเมตตา เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง ผู้เข้าร่วมพิธี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทพุทธาคม หนึ่งเดียวในพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระอมตะเถราจารย์ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ ตำรับหลวงพ่อพูล วันฤกษ์มงคล วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 18.19 น. เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อเติมเสริมดวงเสริมบารมี เสริมโชคชะตาราศี ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑล สาย 4

กล่าวสำหรับพิธีสวดนพเคราะห์ มักจะจัดให้มีขึ้นตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยมีคติความเชื่อว่า การขอพรเทพยดาดาวพระเคราะห์ ซึ่งสถิตในดวงชะตาให้มาช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย บันดาลให้เกิดสวัสดิมงคล มีความสุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปราศจากอุปสรรคหายนะภยันตรายทั้งปวง

การบูชานพเคราะห์ กระทำกันหลายนัยด้วยกัน ถ้าจะประกอบพิธีทั้งทางพุทธศาสตร์และพราหมณ์ควบคู่กันไปให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตามคตินิยมแบบฉบับของโหราจารย์แล้ว นับว่าเป็นพิธีที่ใหญ่จะต้องใช้ทุนทรัพย์มาก ผู้มีจิตศรัทธาจะจัดทำได้จะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะดีเป็นคฤหบดี หรือเจ้านายที่สูงศักดิ์จึงกระทำได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยการใช้ทุนทรัพย์ให้น้อยลงเพื่อความสะดวก จึงเปิดโอกาสให้มีผู้มีจิตศรัทธาทุกเพศทุกวัย ได้เข้าร่วมในพิธีบูชานพเคราะห์

ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 ถือเป็นวันที่มีความเป็นสิริมงคล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ในฐานะทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระอมตะเถราจารย์ ท่านจึงจัดพิธีสืบสานตำนานพระเวท สวดนพเคราะห์เสริมบารมี บูชาพระประจำวันเกิด เพื่อคุ้มครองป้องกันสรรพภยันอันตรายทั้งปวง

กำหนดการพิธี เวลา 18.19 น. อาจารย์ เชน พงษ์พรม และอาจารย์กบ สักกเทพ อ่านโองการบูชาเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวย ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จากนั้นเข้าสู่พิธีสวดนพเคราะห์ เสริมบารมี นำโดยพระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน และคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี “การสวดนพเคราะห์ พระสงฆ์เป็นผู้สวดบทพระปริตร ตามกำหนดบทของดาวนพเคราะห์ โดยสวดสลับกันกับโหร ซึ่งโหรทำหน้าที่กล่าวคาถาบูชาเทพยดาเป็นทำนองสรภัญญะ เมื่อโหรกล่าวคำบูชาเทพยดาจบแล้ว พระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์ตามบทของดาวพระเคราะห์ สลับกันไปกับโหรที่สวดบูชาเทวดานพเคราะห์องค์นั้นๆ จนครบ 9 องค์”

นับเป็นโอกาสที่ดี พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ท่านได้มานิมิตบอกหลวงพี่น้ำฝนประกอบพิธีนี้ เพื่อช่วยเหลือญาติโยมที่กำลังตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เพิ่มความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เปิดเผยว่า ดาวพระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ หมายถึง ดาวทั้ง 9 ที่เรียกว่า นพเคราะห์ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ และเกตุ แต่ในทางดาราศาสตร์ เรียกดาวเคราะห์ หมายถึง ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง คือ พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ มฤตยู (ยูเรนัส) เกตุ หรือพระสมุทร (เนปจูน) พระยม (พลูโต)

เรื่องของดาวนพเคราะห์นี้ นักโหราศาสตร์ทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่า ดาวนพเคราะห์มีอำนาจมาก ถ้าเข้าครอบคลุม ชะตาราศีของบุคคลใด คนผู้นั้นอาจมีทั้งดีและร้ายเกิดขึ้นได้ สุดแต่ว่า ดาวนพเคราะห์ที่เคลื่อนเข้ามา เป็นคู่ปฏิปักษ์ต่อลัคนาหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากจึงพากันเชื่อ หากแม้ได้กระทำ “พิธีบูชาดาวนพเคราะห์” ก็จะดลบันดาลให้คนผู้นั้นมีอายุมั่นขวัญยืน และประสบแต่ความสุขความเจริญ ไร้โรค ไร้ภัย เรื่องร้ายที่จะเกิดก็จะกลับกลายเป็นเรื่องดี เรื่องหนักก็คลายกลายเป็นเบา ดังนี้เป็นต้น

การบูชาดาวนพเคราะห์นี้ แม้ว่าผู้คนส่วนมากที่มาทำพิธีจะเป็นชาวจีน แต่ก็ใช่ว่าเป็นพิธีกรรมของจีนโดยตรงไม่ หากพิจารณาอย่างถ่องแท้ จะพบว่าพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ที่แท้จริงเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของไทยนั่นเอง เพราะการบูชาและพิธีกรรม มีลักษณะคล้ายกับการที่ได้สักการะพระพุทธรูปปางต่างๆประจำวันเกิด เช่น พระอาทิตย์ ชื่อ พระวิชัยโลกมนจงพุทธะ มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันเกิด พระจันทร์ ชื่อ พระศรีรัตนะโลกประภาโฆษะ มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันเกิด

สำหรับความเชื่อเรื่องการสวดบูชาดาวนพเคราะห์นั้น มีความเชื่อว่า หากแม้ได้กระทำ เป็นนิจศีลแล้ว จะเกิดผลานิสงส์มากมายจนประมาณมิได้ กล่าวคือ สนองคุณแก่บิดามารดา และญาติทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปยังโลกหน้าแล้วนั้น ให้ได้รับความสุขด้วยกุศลผลบุญนี้ ส่วนผู้ที่มีเคราะห์กรรม แต่ได้ถูกภูตปีศาจเข้าสิงสู่ เคลิบเคลิ้มสติฟั่นเฟือน ก็จะช่วยให้มีสติ สัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ บางครั้งขณะนอนหลับเกิดนิมิตร้าย

หรือมีสัตว์มาร้องทัก ทำให้เกิดลางสังหรณ์เกิดขึ้นต่างๆนานา หากทำการบูชาดาวนพเคราะห์ ด้วยเดชะอำนาจแห่งบุญบารมีของมนต์ จะสามารถดับสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้อันตรธานไป

นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ผู้ที่ยังไม่มีบุตร หรืออยากมีบุตรเป็นนักปราชญ์ มีชื่อเสียง มีเกียรติยศปรากฏไกล ให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ ขอให้สมดังความปรารถนา ผลบุญครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ได้เช่นเดียวกัน ถ้าดวงชะตาไม่ดี ทำให้มีเคราะห์ร้ายและเกิดมีภยันตรายมาเบียดเบียน ทำให้เรื่องราวเกิดขัดสนไปต่างๆนานา มงคลแห่งการบูชาดาวนพเคราะห์ ก็จะกำจัดโรคภัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ เป็นต้น สมเด็จพระชินสีห์ได้ตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า “พระบารมีของดาวนพเคราะห์ มีอำนาจ และอภินิหารมาก ถ้าจะพรรณนาให้ละเอียดในเวลาอันสั้นก็ไม่หมด” อย่างไรก็ตาม การบูชาดาวนพเคราะห์ ถึงจะมิใช่เป็นพิธีกรรมสำคัญในวงจรชีวิตมนุษย์ แต่ก็ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเตือนสติบุคคลทั้งหลาย มิให้ตั้งตนอยู่ในความประมาท ให้มีความเคารพต่อบุพการีและหมั่นสร้างคุณงามความดี ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ให้สม่ำเสมอ เมื่อเสียชีวิตไปจะได้ไปเกิดในสุคติ

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า “พิธีสวดนพเคราะห์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเสริมบารมีให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิต พิธีสวดบูชานพเคราะห์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 18.19 น. ต้องมีการจุดเทียนชัยและนั่งปรก พร้อมด้วยพระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพระพิธีธรรม สวดคาถาพุทธาภิเษก และสวดนพเคราะห์ มีพระเกจิอาจารย์ร่วมนั่งปรก บริกรรมคาถาภาวนาแผ่เมตตา ประทานพรในพิธีนี้ อีกทั้งร่วมพิธีแผ่เมตตา อธิษฐานจิตในพิธี สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ ตั้งแต่วันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ (กลางวัน) พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ พุธ (กลางคืน)”

และที่สำคัญ พิธีที่จะจัดขึ้นในวันดังกล่าวนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ทุกรูป ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ อธิษฐานฤทธิ์ ประสิทธิ์พร โดยผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งทุกท่านจะได้รับแจกวัตถุมงคลเหรียญสาริกาเมตตา เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง ฟรี!!! อีกด้วย

………………………………………………………………

บทความก่อนหน้านี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
บทความถัดไปฉายเส้นทาง “โจ๊ก (หวานเจี๊ยบ)” น้องเลิฟ “ผบ.ตร.น้อย” นั่งผู้ช่วยโฆษก “บิ๊กป้อม” กู้ภาพ “พี่ใหญ่”