ปีใหม่ไทย ขออวยพรให้มวลมิตรชีวิตรุ่ง | กวีกระวาด : พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ

กวีกระวาด | พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ

ปีใหม่ไทย ขออวยพรให้มวลมิตรชีวิตรุ่ง

 

เกิดบนดินหากินบนดินสวย

จนหรือรวยจงเข้าใจในแก่นสาร

แผ่นดินมาตุภูมิเหมือนดวงมาน

อุดมการณ์ควรตั้งมั่นกตัญญู

เป็นคนเสียสละย่อมประเสริฐ

โลกทูนเทิดกราบไหว้ไม่ลบหลู่

มีแต่คนมอบดอกไม้ใฝ่เชิดชู

ต่างจากผู้เห็นแก่ตัวมัวหมองตรม

ทำเพื่อโลกสงบสุขทุกทางทิศ

เพียรเป็นนิตย์สรรค์สร้างอย่างเหมาะสม

โลกทั้งมวลชื่นกายใจไม่ระทม

แผ่นดินร่มรื่นสวยด้วยมือเรา

เกิดเป็นคนเพราะบุญหนุนชีวิต

ไม่มืดมิดเพราะโชคดีมีบุญเก่า

คนฉลาดประพฤติธรรมทุกค่ำเช้า

ส่วนคนเขลาไม่สนใจบุญใหม่เลย

ขออวยพรให้มวลมิตรชีวิตรุ่ง

กลิ่นหอมฟุ้งปีใหม่ไร้ทุกข์เสย

รวยเงินทองกองงามอร่ามเอย

ทวยเทพเผยให้พบทางสว่างแท้! •