บางคลาน | กวีกระวาด : ธาร ธรรมโฆษณ์

กวีกระวาด | ธาร ธรรมโฆษณ์

บางคลาน

 

บางคนยอมคลานคลับคล้ายสัตว์

เพื่อประโยชน์สารพัดที่นัดหมาย

บางคลานเพื่อเงินบำเรอกาย

จึงก่อเรื่องวุ่นวายสารพัด

เพื่อเงินกองโตจึงยอมคลาน

ไม่ต่างดิรัจฉานเที่ยวฉกกัด

ไม่สนในวัดหรือนอกวัด

เงินงัดสันดานออกมาโชว์

เพราะเงินจึงคลานคอยแลบลิ้น

สองขาพุงพลิ้นมีหางโผล่

บางคลาน…มีตำแหน่งใหญ่โต

บางคลาน…ท่องนะโม…ไม่เว้นวัน •