บางเขน | กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

เมื่อไม่คิดก็ไม่มีสิ่งที่คิด

ควบคุมจิตมิให้เพริดเตลิดตื่น

สั่งพรุ่งนี้ให้เสร็จงานแต่วานซืน

ไม่เหมือนฝืนแต่เหมือนฝันสันทนา

ปรารถนาสิ่งใดได้ประสงค์

มิตรจิตมิตรใจจงฌานแก่กล้า

มีควานรู้คู่เขลาเชาวน์ปัญญา

ตั้งสติสตังค์ว่าสะเลเต

ให้ผู้ว่าฯ โอเอซี ดีลิเฌียส

แซ่บอีหลีไม่ขี้เกียจไม่จบเห่

ไม่เฮโลพละพลังโม้ทั้งเพ

เกือบโก้เก๋ภูมิใจญวนทั้งกวนเท้า

พี้กัญชาสักสองบ้องลองไหมจ๊ะ

เป็นโอสถปัสสาวะเบลอกระเส่า

ดีดกะโหลกโศกอุระบกกระเบา

เห็ดตับเต่าเห็ดหูหนูเกือบดูดี

นี่สูนั่ง มท.1 ทะลึ่งหรือ

เห็นเขาลือว่ามั่วหนอคุณหมอนี่

มีบิดาเคยว่าการมานานปี

ประเวณีปกีรณัมขนำน้อย

ฟิตนิด 1 ไม่ฟิตอีกนิด 1

ดลาดตะลึงตลกหลวงตวงละห้อย

ยี้ยี่ยั๊บจัดเจนใจเอนจอย

ก๊วนบ้านย่อยทยอยทะแยขะแมร์กรอม

ให้โชคดีมสุขไม่จุกเสียด

ถับบางเขนไม่เห็นเขียดกบแกงอ่อม

อวยออหนูเออหนาถึงครางอม

คงแก่หง่อมก่อนง่านแต่วานซืน! •