มิจฉ- มิตร | กวีกระวาด : ในเมือง รักเสรี

กวีกระวาด |  ในเมือง รักเสรี

มิจฉ- มิตร

 

ค่อยเป็นและค่อยไป

ลมหายใจเรายังมี

ซวนเซก็บางที

เรื่องแค่นี้ผ่านสบาย

เงินทองของหายาก

หมดไปจากเราละลาย

ถึงแม้จะเสียดาย

หากไม่ตายหาได้ใหม่

ดูซิใดมีเหลือ

เพื่อนเป็นเบืออยู่ใกล้ไกล

เขายังคอยห่วงใย

กำลังใจมีไม่น้อย

มิจฉาชีพช่างเถอะ

มิตรอีกเยอะมิใช่ย่อย

ทุกมือมาช่วยคอย

เช็ดร่องรอยน้ำตาให้

ขอให้รุ่งฤดี

สบายมีสบายใจ

เรื่องนี้แค่ยักไหล่

ทำร้ายไซร้ไม่มีทาง

วันนี้ของปีหน้า

รอยน้ำตาจะจืดจาง

รอดูที่เธอสร้าง

อลังการยิ่งกว่าเดิม! •