บูธ A 16 ชั้น 1 / กวีกระวาด : ภาณุพงษ์ คงจันทร์

กวีกระวาด

ภาณุพงษ์ คงจันทร์

 

บูธ A 16 ชั้น 1

 

ไฟดับ

สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เห็น

เล่นแร่แปลภาพ

ปิดแท็บชีวิต แค่ปิดโซเชียล

 

ไฟสว่าง

ใส่ใจไว้ในเมือง

ดีเอ็นเอปฏิวัติ

ทหารของพระราชา

คนจรดาบ

 

ถุงผ้าเต็ม

รถไฟกำลังมา •