จดหมาย /ฉบับประจำวันที่ 11-17 มกราคม 2562

จดหมาย

0 ค้านเลื่อนเลือกตั้ง

ถึงประชาชนไทยที่รักทุกท่าน

เป็นที่แน่ชัดยิ่งว่ารัฐบาลทหาร คสช.

กำลังส่อเลื่อนเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ออกไปเป็นวันอื่น

ด้วยการเตะถ่วงไม่ยอมออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะต้องออกภายในวันที่ 2 มกราคม 2561

เหตุที่พวกเขาต้องเลื่อนเลือกตั้ง

ไม่ว่าจะอ้างเหตุอื่นใดก็ตาม

ก็เพราะพวกเขาเห็นว่า ถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาชนจะลงโทษพวกเขาด้วยการไม่ลงคะแนนเสียงให้

จนทำให้พวกเขาเพลี่ยงพล้ำพ่ายแพ้

ไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก

หรืออาจจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้

แต่ก็เป็นรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ

จนไม่สามารถควบคุมกลไกรัฐสภาให้มีเอกภาพได้

เกิดความโกลาหลอลหม่านหลายสิ่งหลายอย่าง

โดยเฉพาะการออกกฎหมายที่พวกเขาต้องการ เสียจนทำให้เนื้อหาบทบัญญัติเลอะเลือนไปจากเจตนารมณ์เดิมที่พวกเขาต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดขึ้น

เพราะมันทำให้อำนาจในการควบคุมบงการบ้านเมืองเกิดสั่นคลอน

การบริหารประเทศเช่นนี้ ถ้าปล่อยให้สืบทอดไปในระยะยาวจะสร้างความขัดแย้งทางชนชั้นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

พวกเราจึงต้องหาทางยุติและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยการผลักดันให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

คะแนนเสียงของพวกเราจะยุติและแก้ไขปัญหานี้ได้

คะแนนเสียงของพวกเราสามารถทำให้ได้มาซึ่งผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นเดียวกันกับพวกเราได้

เพื่อทำให้ความปรารถนาความมุ่งหวัง ความใฝ่ฝัน ความต้องการและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสวัสดิการและบริการสาธารณะด้านต่างๆ

ตกอยู่แก่ประชาชนกระจายไปทั่วถึงกันและเท่าเทียมกันทั้งผืนแผ่นดินนี้

สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้ด้วยการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นเดียวกันกับพวกเรา

ดังนั้น จึงขอฝากเตือนรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช.

ด้วยความหวังดีว่า สัญญาณการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้กระแสขับไล่ คสช. สูงขึ้นเรื่อยๆ

จนทำให้ประชาชนหลั่งไหลสู่ท้องถนนอย่างแน่นอน และเมื่อถึงวันนั้น

ขอให้พวกเราจงคล้องแขนกันให้เต็มท้องถนนเพื่อปลดปล่อยพลังประชาชนขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช.

ออกไปจากบ้านเมืองเราให้ได้

ขอให้สันติสุขและสันติภาพจงบังเกิดแก่ทุกท่าน

องค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน

 

ดูจะมีน้ำเสียง “ปลุกระดม” อยู่บ้าง

แต่อยากให้ผู้มีอำนาจ

ได้อ่าน ได้ฟัง

ว่า “การเลื่อน” การเลือกตั้ง

สะสม “แรงดัน” ไว้มากขึ้นๆ เพียงใด

 

0 เหลื่อมล้ำ

 

เรียนบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์

เห็นภาพและเรื่อง “บ้านผู้แทนเอื้ออาทร” ของ “ปิยะพงศ์” (เมืองหละปูน) ในคอลัมน์จดหมาย ฉบับ 21-27 ธันวาคม 2561 หน้า 6

ทำให้หัวเราะ น้ำตาซึมออกมาได้ในขณะเดียวกัน

เหลือบไปมองหน้า 7 ในคอลัมน์ “สรุปข่าวในประเทศ”

สองพรรคการเมือง รักชาติ รักประชาชน จัดเลี้ยงโต๊ะจีน หาทุนเข้าพรรค

พรรคหนึ่งโต๊ะละ 1 ล้านบาท

อีกพรรคโต๊ะละ 3 ล้านบาท

ได้เงินเข้า 2 พรรคร่วมๆ พันล้าน

ความรู้สึกมันยากอธิบาย

เกิดความสะเทือนใจขึ้นมา

ชิงชังกับข่าวนี้ขึ้นมาทันที

มิผิดกับที่เมืองไทยของเราได้ครองตำแหน่งความเหลื่อมล้ำของประชาชนมาเป็นอันดับ 1 ของโลกจริงๆ

อันตรายมากนะครับ

ต้นยางสารภี เชียงใหม่

 

แม้จะมีทั้งน้ำตา และเสียงหัวเราะ

แต่โปสเตอร์หาเสียงจำนวนหนึ่งก็ได้กลายเป็น “ฝาหรือหลังคาบ้าน” คนจนหลายหลัง

ขณะเดียวกันการเลี้ยงโต๊ะจีนได้เงินร่วมพันล้าน

ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ

แต่สิ่งเหล่านี้ต้องกระทำต่อหน้า “สาธารณะ”

นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ และ “ตรวจสอบ”

สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากไม่มีการเลือกตั้ง และไม่มีประชาธิปไตย

และตอนนี้มีความพยายามจากบางฝ่ายที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

รวมทั้งจะเลยเถิดถึงขนาดทำให้โมฆะ ถอยห่างจากประชาธิปไตยหรือไม่

จึงต้องติดตามใกล้ชิด

ช่วยกันโวยวาย

ใครจะว่าเป็นไทยตื่นไฟ ก็ช่าง

พวกไม่อยากเลือกตั้ง ไว้ใจได้เสียที่ไหน

บทความก่อนหน้านี้เดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู /ประจำวันที่ 11-17 มกราคม 2562
บทความถัดไปรายงานพิเศษ/AI ช่วยวิเคราะห์อาการโรคพาร์กินสัน เร็วกว่าวิธีดั้งเดิม 10 เท่า