ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

 

สงกรานต์ปีนี้

ทั้งในแง่ “ดวงดาว”

ทั้งในแง่ “ข้อมูลทางเศรษฐกิจ”

และทั้งในแง่ “ผลการสำรวจ”

ล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

ทิศทางไหน?

 

ที่หน้า 73

บทความพิเศษ ของ ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทย

ว่าด้วย “ดวงสงกรานต์ พ.ศ.2567”

เตือนให้ระวังการเกิดมหาอัคคีภัย เพลิงไหม้

โดยเฉพาะแหล่งโบราณสถาน สถานที่เก่าแก่ อาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

มีเหตุความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตคนงาน

ขณะที่การเดินทางช่วงสงกรานต์ก็ต้องระวังอุบัติเหตุ

ปีนี้จะรุนแรง จะคร่าชีวิตและทำให้เสียทรัพย์สินอย่างมาก

ต้องระวัง อย่าประมาท

 

ส่วนสภาพเศรษฐกิจหลังสงกรานต์ ในมุมมองโหราศาสตร์

นับจากนี้ไปภาคธุรกิจรายย่อยๆ เกิดภาวะการว่างงาน เลิกจ้าง

สินค้าอาหารอุปโภค-บริโภคจะแพงขึ้น

ช่วงใกล้เปิดเทอมจะยิ่งเห็นผลชัดเจนมาก

ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย

รัฐบาลต้องเตรียมแก้ไข โดยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ แม้รัฐบาลจะเรียกคะแนนความเชื่อมั่นจากการเร่งรัด ผลักดันเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

แต่รัฐบาลต้องใช้เงินอย่างหนัก

ก่อปัญหาหนี้สินและเงินกู้ต่อไปถึงอนาคตลูกหลาน

 

 

สอดคล้องกับคอลัมน์ “เศรษฐกิจ” ที่หน้า 28-29

ที่นำเสนอเรื่อง “หนี้ครัวเรือนส่อ ‘วิกฤต’/จุดอันตรายเศรษฐกิจไทย/ระเบิดเวลารอปะทุ”

โดยชี้ว่า วิกฤตหนี้ครัวเรือน ยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดกร่อนเศรษฐกิจไทย

สถิติข้อมูลหนี้ครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า

ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 90.7% มูลค่าหนี้ 16.8 ล้านล้านบาท

แม้จะเติบโตในอัตราชะลอลง กล่าวคือ

ปี 2563 อยู่ที่ระดับ 94.2% มูลค่าหนี้ 14.8 ล้านล้านบาท

ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 94.6% มูลค่าหนี้ 15.3 ล้านล้านบาท

ปี 2565 อยู่ที่ระดับ 91.4% มูลค่าหนี้ 15.9 ล้านล้านบาท

และปี 2566 อยู่ที่ระดับ 91.3% มูลค่าหนี้ 16.4 ล้านล้านบาท

แต่ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ซึ่งไม่ใช่สถานะที่ดีเลย

 

ส่วนผลการสำรวจนั้น

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2567 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2567”

พบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2567 (มกราคม-มีนาคม 2667) เท่ากับ 32.3 เต็ม 100

อยู่ในระดับแย่ และแย่ลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนซึ่งมีค่า 32.8

ไตรมาส 2/2567 (เมษายน-มิถุนายน 2567) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน คาดว่า จะเท่ากับ 31.8 แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2567

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้เห็นผลโดยเร็วด่วน 7 เรื่อง

คือ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้เศรษฐกิจคึกคัก แจกเงินดิจิทัล บรรเทาปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหายาบ้าระบาด ลดค่าครองชีพ และเพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตร

 

มองผ่านทั้ง “ความเชื่อ-ข้อมูล-และความเห็น”

ครัวเรือนทั้งประเทศโดยรวม และทั้งที่เฉพาะเจาะจงไปยังภาคอีสาน

ยังไม่สดใส ประชาชนต้องแบกหนี้กันอย่างหนักหน่วง

ก็ขอให้ช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นห้วงที่ครอบครัวได้กลับมาเยี่ยมเยียน พบปะสังสรรค์กัน

มีความสุข แม้จะเพียงชั่วคราว

แต่ก็ขอให้เป็น “พลัง” ที่เติมให้กันและกัน

มี “แฮง” สู้กันต่อไป •