‘ผลไม้ซินเจียง’ ติดตลาดในประเทศ ‘หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง’

ปักกิ่ง, 26 พ.ย. (ซินหัว)รายงานว่าขณะนี้ผลไม้นานาชนิด ที่ผลิตในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ไปปรากฏตัวอยู่ตามโต๊ะอาหารของประชาชนทั้งในตะวันออกกลาง ยุโรป และภูมิภาคอื่นๆ ท่ามกลางการดำเนินแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI)

ศุลกากรเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ระบุว่า ผลไม้คุณภาพสูงเหล่านี้ที่ผลิตในแคว้นปกครองตนเองชางจี๋หุย ขายดีจนขาดตลาดในตลาดระดับสูงแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และภูมิภาคอื่นๆ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. ระบุว่าปริมาณการส่งออกผลไม้ของชางจี๋รวมอยู่ที่ 2,035.73 ตัน ซึ่งมีมูลค่าทะลุ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 151 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ศุลกากรอุรุมชีระบุว่า ต้นแบบการจัดการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีมาตรฐาน ถูกนำไปปรับใช้เพื่อจัดการกับการขยายตัวของตลาด การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ของผลไม้ที่จะส่งออกผ่านท่าต่างๆ เพื่อประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และทำให้ผลไม้เหล่านี้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศปลายทาง

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมผลไม้ของซินเจียงพัฒนาและยกระดับอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ประกอบการในด้านที่เกี่ยวข้องอีกหลายราย ยังทยอยขยับขยายตลาดตามแนวประเทศในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ซินเจียงเป็น “ดินแดนเมลอนและผลไม้” อันเลื่องชื่อ สืบเนื่องจากอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่ต่างกันอย่างมาก รวมถึงยังมีช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องเพียงพอ ผลไม้ที่ปลูกที่นี่จึงมีรสชาติหอมหวานเป็นพิเศษ

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : อนาคตใหม่ ในสถานการณ์ สงคราม รากฐาน ความคิด การเมือง การจัดตั้ง
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร