นายกฯ – สส.เพื่อไทย ผูกไทผ้าขาวม้าร่วมประชุมสภาฯ ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสินค้าไทย – ปลื้ม! ทราบข่าวชาวบ้านออเดอร์เข้าเพียบ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลของฝ่ายค้าน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 โดยนายกรัฐมนตรี ได้ผูกเนคไท ที่ทำมาจากผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผ้าขาวม้าที่ได้รับจากประชาชน ในการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม-สกลนคร เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมยังเปิดเผยด้วยว่า รู้สึกดีใจ ที่ได้รับทราบว่า พี่น้องหลายกลุ่ม ได้รับคำสั่งซื้อผ้าขาวม้าเพิ่มมากขึ้น และขอให้ประชาชน ร่วมกันภูมิใจในสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และช่วยกันต่อยอดสินค้าดี ๆ ของไทย ให้ไปไกลได้เต็มศักยภาพ

ขณะเดียวกัน สส.ชายของพรรคเพื่อไทยหลายคน อาทิ นายวรวงศ์ วรปัญญา สส.ลพบุรี, นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์, นายณณัฏฐ์ หงส์ชูเวช สส.บัญชีรายชื่อ, นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อ ยังได้ร่วมกันผูกเนคไท ที่ทำมาจากผ้าขาวม้า และถ่ายรูป “ธีมเนคไทผ้าขาวม้า” คู่กับนายกรัฐมนตรีด้วย

สำหรับ เนคไทที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และที่นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ผูกคู่กับชุดสูทนั้น ผลิตจากผ้าคราม จังหวัดสกลนคร ที่นำมาตัดเย็บเป็นเนคไท

เช่นเดียวกับ กระเป๋าถือ หรือ Hand Bag ที่นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อของพรรคถือนั้น ก็ได้จากการนำผ้าขาวม้า มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง และทันสมัย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล มีความมุ่งมั่นในการผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากชาวบ้านไปสู่ตลาดโลก เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าย้อมคราม ซึ่งการนำมาตัดเย็บเป็นเนคไทนั้น ก็ถือเป็นต้นแบบ หรือเป็นแนวความคิดให้กับท้องถิ่น ได้นำไปประยุกต์กับสินค้าพื้นบ้าน สินค้าท้องถิ่นให้เข้ากับตลาดโลก มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้จริง และที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่น ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น