“จุรินทร์” ชี้ ตำแหน่ง ปธ.สภา ขึ้นอยู่กับผลลงคะแนนที่ประชุมสภา ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นพรรคการเมืองใด

“จุรินทร์” ชี้ ตำแหน่ง ปธ.สภา ขึ้นอยู่กับผลลงคะแนนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เผยไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นพรรคการเมืองใด

29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:30 น. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อประเด็นการเลือกประธานรัฐสภา ว่า ขึ้นอยู่ที่การลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเลือกบุคคลใดเป็นประธานสภา โดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะแน่นอนว่าต้องเป็นของพรรคการเมืองใดอย่างไรอยู่ที่เมื่อถึงเวลามีผู้เสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานรัฐสภาในที่ประชุมกี่คน และที่ประชุมสภาก็ลงคะแนน เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเช่นนั้นมา

ส่วนที่เป็นห่วงว่าประธานรัฐสภาจะมีผลต่อการเลือกคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ตนมองว่ารัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต “ในอดีตเวลาจะมีการนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ อยู่ที่พรรคการเมืองใดจะรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากเพียงใด และเรียนให้ประธานรัฐสภารับทราบและประธานตรวจสอบและนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ในปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนไป เพราะนายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภา คือที่ประชุมร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับผลกันการลงคะแนน เพราะฉะนั้นบทบาทของประธานสภาในการนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯก็น้อยลง เพราะขึ้นอยู่กับผลการลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องเป็นเช่นนั้น” นายจุรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นหรือไม่ ที่ประธานสภาจะต้องมาจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุดนายจุรินทร์ กล่าวตอบว่า อยู่ที่ผลการลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่พรรคที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง และไม่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย กับผลการลงคะแนน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตำแหน่งประธานรัฐสภาควรจะเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวตอบว่า คุณสมบัติของประธานรัฐสภาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ว่าจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะหากไม่เป็น ก็เป็นประธานรัฐสภาไม่ได้อยู่แล้ว และคุณสมบัติ ส.ส. เป็นอย่างไรบ้างก็มีระบุให้ชัดเจน และต้องประกอบกับที่ประชุมเลือกมาเป็นลำดับหนึ่ง จะเป็นบุคบุคคลรุ่นไหนก็ได้ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นบุคคลที่สภาเลือกมา

ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าไทม์ไลน์การเลือกประธานสภาจะเป็นช่วงไหนนายจุรินทร์ กล่าวตอบว่า ตนไม่สามารถตอบได้ ต้องนับหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน หากมีการรับรองแล้วจึงจะเรียกประชุมรัฐสภาได้