พินิจ จารุสมบัติ รับมอบ หนังสือ-นิตยสาร โครงการ ‘ชุมชนอุดมปัญญา’ มูลค่า 1 ล้าน จากเครือมติชน ส่งเสริมการอ่านทั่วไทย

พินิจ จารุสมบัติ รับมอบ หนังสือ-นิตยสาร

โครงการ ‘ชุมชนอุดมปัญญา’ มูลค่า 1 ล้าน

จากเครือมติชน ส่งเสริมการอ่านทั่วไทย

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เวลา 10.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทมติชน จำกัด(มหาชน) นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบหนังสือและนิตยสารในโครงการชุมชนอุดมปัญญา มูลค่า 1 ล้านบาท โดยมีนายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน), นางสาวสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน, นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาบริษัทงานดี จำกัด นายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการบริษัท งานดี จำกัด และนายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นผู้ส่งมอบ

เวลา 09.35 น. มีผู้มาร่วมงาน อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ, นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, ดร.กิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง, นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา, นายธานินทร์ ริ้วธงชัย รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, นางชวรัตน์ พงศ์สถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด, นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

นายพินิจ กล่าวถึงโครงการชุมชนอุดมปัญญาว่า “ชุมชนหลายแห่งยังต้องการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ อย่างที่เคยมอบให้โรงเรียนมัธยมในจังหวัดบึงกาฬ ผอ.โรงเรียนอยากได้หนังสือเหล่านี้มาก เพราะนักเรียนอยากอ่าน ประชาชนยังอยากแสวงหข้อมูล ที่ผ่านมาเครือมติชนทำการกุศลมาตลอดโดยการบริจาคหนังสือให้สาธารณชน ซึ่งผมคิดว่ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งของอย่างอื่น เพราะมอบทั้งความรู้ ความสุข และยังสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ โดยผลงานของเครือมติชนมีครบไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปวัฒนธรรม และการเมือง หนังสือเหล่านี้เป็นคลังที่มีคุณค่า และจะมีมูลค่าเพิ่มอย่างมาก ท่ามกลางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นในทุกวัน

ที่ผ่านมาผมได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ กับเครือมติชนโดยบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง จากนี้จะมีการสนับสนุนด้านการอ่านไปเรื่อยๆ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อส่งมอบความรู้ไปถึงผู้คนในชนบทให้มากที่สุด ให้พวกเขามีโอกาสได้รับข้อมูลผ่านหนังสือดีมีคุณภาพ” นายพินิจกล่าว

นายพินิจ ยังกล่าวถึงประเด็น ‘หนังสืออิเล็กทรอนิกส์’ หรือ อี-บุ๊ค ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในยุคใหม่ที่จะทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

วรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือมติชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในด้านข่าวสารและความรู้ โดยมีโครงการชุมชนอุดมปัญญาเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความรู้สู่ชุมชน

“เราพยายามกระจายความรู้ในรูปแบบของหนังสือและนิตยสารไปยังผู้อ่านและประชาชนในวงกว้าง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าวันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมด้วย เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของเราที่อยากให้หนังสือสามารถเดินทางไปสู่ผู้อ่านที่อยู่ห่างไกลได้” นายวรศักดิ์กล่าว

สุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน และธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการบริษัท งานดี จำกัด กล่าวว่า “เครือมติชนมีความเชื่อว่า หากเราเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเนื้อหาความรู้และส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน มีการเปิดระดมทุนจากผู้สนับสนุน รวมถึงระดมความคิดในการขยายขอบเขตหน่วยงานที่จะไปมอบหนังสือ จนกระทั่งสามารถระดมทุนจากผู้สนับสนุนได้ 1 ล้านบาท กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยความหวังว่าหนังสือที่ส่งมอบไปจะช่วยส่งเสริมการอ่านอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด”

“โครงการชุมชนอุดมปัญญา เปิดให้ผู้ที่มีความคิดเหมือนกับเราสามารถร่วมสนับสนุนได้ตลอดทั้งปี เมื่อรวบรวมได้ระยะหนึ่งจะมีการคัดสรรสถานที่ที่จะส่งมอบ โดยเบื้องต้นต้องมีความพร้อมในการรับหนังสือไปให้ชุมชนได้อ่าน ถ้ามีเจ้าหน้าที่ในการดูแลหนังสือและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ด้วยก็ยิ่งดี” นายนฤตย์ กล่าว

ชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัทงานดี จำกัด และธานินทร์ ริ้วธงชัย รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายธานินทร์ ริ้วธงชัย รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณเครือมติชนที่จัดโครงการดีๆเช่นนี้ เพราะเป็นโอกาสที่ชุมชนในชนบทห่างไกลจะได้มีหนังสือดีๆ ไว้อ่าน โดยเฉพาะปัจจุบันที่คนไทยอ่านหนังสือน้อยลง โครงการชุมชนอุดมปัญญา ช่วยให้เกิดการกระจายความรู้ออกไป พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้คนได้พัฒนาตนเอง”

นางพัชรัตน์ ตากิ่มนอก หัวหน้างานบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ห้องสมุดของเราเป็นลูกค้าประจำของมติชนอยู่แล้ว เด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เข้าห้องสมุดเป็นประจำ หนังสือในห้องสมุดมีทั้งวารสาร หนังสือพิมพ์ และพ็อกเก็ตบุุ๊คของเครือมติชน นอกจากนี้ยังมีหนังสือทั่วไปและหนังสือวิชาการเพื่อให้นักเรียนอ่านประกอบการเรียน เรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรอบสัปดาห์และรอบเดือน มีการประกวดยอดนักอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยกระจายไปยังจุดต่างๆของโรงเรียนและมีชุมนุมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนด้วย” นางพัชรัตน์กล่าว

จำลอง ดอกปิก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และพัชรัตน์ ตากิ่มนอก หัวหน้างานบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

ทั้งนี้ โครงการชุมชนอุดมปัญญา เกิดขึ้นเมื่อปี 2565 โดย น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดส่งมอบหนังสือและนิตยสารให้ชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เนื่องจาก ชุมชนและโรงเรียนหลายพื้นที่ในประเทศยังขาดแคลนหนังสือและนิตยสารที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การขาดแคลนหนังสือและนิตยสารส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการส่งเสริมการอ่าน โดยที่ผ่านมาบริษัทมติชนฯ ได้ระดมทุนจากผู้มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องชุมชนเข้มแข็ง และจัดซื้อหนังสือและนิตยสารมอบให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นระยะ

สำหรับการมอบหนังสือและนิตยสารในครั้งนี้ เครือมติชนฯมอบหนังสือและนิตยสารมูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลนครยะลา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา อ.จะนะ จ.สงขลา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อ.แหลมงอบ จ.ตราด

นอกจากนี้ยังมอบหนังสือและนิตยสารให้แก่กลุ่มโรงเรียน ที่ประกอบด้วย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โรงเรียนบ้านเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง อ.เขาสมิง จ.ตราด โรงเรียนบ้านหนอง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โรงเรียนวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดปะโอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนโครงการชุมชนอุดมปัญญาสามารถติดต่อได้ที่ คุณคมสัน สินสุขภัณฑ์ โทร. 02-589-0020 ต่อ 3353 หรือ 086-810-2173 อีเมล์ [email protected]

สุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัทงานดี จำกัด และ กิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
ยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
ชวรัตน์ พงศ์สถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด