‘จรัญ’ ชี้ไม่ควรเป็นประเด็นเวลานี้ หลัง ส.ว.ชงปลดล็อก 8 ปีวาระนายกฯ แต่หากต้องการทำก็ทำได้

‘จรัญ’ เบรก ส.ว.ชงปลดล็อกนายกฯ 8 ปี ชี้รื้อ รธน.ตอนนี้ไม่เหมาะสม หวั่นเปิดช่องเกิดประเด็นการเมืองได้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา มีแนวคิดเสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ว่าเชื่อว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยคนที่เห็นด้วยก็มีหลักวิชาการมารองรับระบอบเสรีประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจำกัดเวลาไว้ที่ 8 ปี แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรมาทำให้เกิดประเด็นช่วงเวลานี้ เพราะว่าประชาชนจะเข้าใจผิด และเปิดช่องให้มีการตั้งข้อระแวงและสงสัยกล่าวหาเจตนากันได้ ควรรอให้เรื่องผ่านพ้นอะไรไปแล้วรอเวลาที่เหมาะสมก่อนค่อยสามารถดำเนินการได้ ไม่ควรไปเตะลูก หรือเขี่ยลูกตั้งแต่วันนี้หรือเวลานี้ จนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองโดยไม่มีความจำเป็นเลย หากต้องการทำก็ทำได้ แต่ควรรอให้ถึงเวลาอันควรจะเหมาะสมกว่า

ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี นายจรัญกล่าวว่า เป็นกลางๆ โดยไม่ได้มองถึงตัวบุคคล เพราะมีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายว่าการจะให้มีกรอบเวลา หรือจำกัดเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีเด็ดขาด หรือเปิดให้ยืดหยุ่น ซึ่งมีเหตุผล แต่ขอเพียงว่าค่อยทำในเวลาอันสมควร

ถามย้ำว่ามุมมองทางกฎหมายวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีเด็ดขาดกับการยืดหยุ่นได้ต่างกันอย่างไร นายจรัญกล่าวว่า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ฝ่ายที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีเวลาจำกัดตายตัวในระบบรัฐสภา เพราะว่านายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากเหมือนกับระบบประธานาธิบดี ดังนั้น การจำกัดเวลาทำให้เกิดข้อขัดข้องและอุปสรรคในกระบวนการทางประชาธิปไตย ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าควรจำกัดเวลาเพราะจะได้ไม่ต้องยึดติดอยู่กับอำนาจจนเพลิน ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ อย่าว่าแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลย ตำแหน่งอธิการบดี ตำแหน่งประธานหน่วยงานบางแห่งเล็กๆ ลงไป ก็มีเขียนกำหนดว่าไม่ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งยาวนานเกินไปนักเพราะอาจจะทำให้หมดของใหม่ๆ ที่จะให้แก่สังคม และเพลินอยู่ในอำนาจหรือตำแหน่งเกินไปจนชักจะเหลิงอำนาจ ซึ่งมีเหตุผลทั้งสองด้าน และก็ไม่มีอะไรเสียหายต่อประเทศมากนัก ไม่ว่าจะผันไปด้านใดด้านหนึ่ง