เพื่อไทยเล็งส่งเสริม “ฟู้ดเทค” และ “เกษตรไฮเทค” ยกระดับเกษตรไทย

เพื่อไทย ชูนวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่าสินค้า เล็งส่งเสริม FoodTech และ AgriTech ยกระดับเกษตรไทย

 

วันที่ 14 กันยายน 2565 พรรคเพื่อไทย นำโดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกลุ่มนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมพร้อมคณะ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startups ด้าน FoodTech และ AgriTech ณ TCDC จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเสริมเพื่อผลักดันและพัฒนาการเกษตรไทยเข้าสู่ “เกษตรก้าวหน้า” ยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพสินค้าเกษตรไทย วางอนาคตประเทศไทยสู่การเป็น “แหล่งอาหารของโลก”

นางสาวธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริการพรรคเพื่อไทย และคณะทำงานด้านนโยบายพรรค กล่าวว่า ในการพบปะตัวแทนผู้ประกอบการบรรยากาศการพูดคุยดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยในการเดินทางภายใต้กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยมาเหนือสุด ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเปิดตัวนโยบายเกษตร ‘สร้างเงินจากดิน’ ซึ่งนอกจากการทำงานเบื้องหลังแล้ว การเดินทางเยี่ยมชมจุดต่างๆ ของคณะฯ ยังได้ถูกกำหนดเพื่อเชื่อมโยงเล่าเป็นเรื่องราวว่าพรรคเพื่อไทยกำลังทำนโยบายโดยมองอนาคตประเทศไทยเปลี่ยนไปเป็นเกษตรก้าวหน้าโดยมีการใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมเป็นหัวใจ

นางสาวธีราภา กล่าวอีกว่า เส้นทางเริ่มจากการพบปะเกษตรกรลำไย รับทราบปัญหาเกษตรปัจจุบัน ต่อด้วยชมโรงงานซันสวีท ซึ่งถือเป็นโมเดลการเปลี่ยนจากเกษตรดั่งเดิม เป็นเกษตรก้าวหน้า และจบที่ การพบผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้าน FoodTech และ AgriTech ที่มีไอเดียและใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมเข้ามายกระดับสินค้า สร้างโอกาสใหม่ เป็นมิติด้านใหม่ให้กับการเกษตรไทย ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Easyrice สร้างเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นมาตรฐานสินค้าลดความสูญเสีย กลุ่ม Techmorrow ใช้เทคโนโลยีวางแผนการจัดการ ลดความเสี่ยงต่อรอบการเพาะปลูก กลุ่ม DeFire ใช้เทคโนโลยีเพื่อคำนวนคาร์บอนเครดิตจากแปลงเกษตรให้เป็นมูลค่า และยังมีกลุ่ม Urban data – TH, Thai Cocoa Innovation, Nithi Foods, Easy life enjoy cooking, One health innovation ที่ได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกิจกรรมนี้

“พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยปลดล็อคอุปสรรคทางกฎหมาย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ (ecosystem) ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้อย่างสะดวก เราให้ความสำคัญและมองหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับภาคการเกษตร ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นเครื่องจักรตัวใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เตรียมพร้อมประเทศไทยสู่การเป็น ‘แหล่งอาหารของโลก’” คณะทำงานพรรคเพื่อไทย กล่าว

นางสาวแพทองธาร กล่าวปิดท้ายว่า หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล เราจะเป็น ‘ตัวเชื่อมต่อ’ ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ผลิตงานวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ และตลาดเข้าด้วยกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องถูกนำมาใช้ในทุกระดับ และอุปสรรคทุกด้านจะต้องถูกแทนที่ด้วยความใส่ใจสนับสนุนจากภาครัฐ เราจะหาตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ จากศักยภาพคนไทย