สภากทม. แปรญัตติ ดึงงบฝ่ายบริหารกลับ 4 พันล้านแก้น้ำท่วมเส้นเลือดฝอย หนุนปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน

สภากทม. แปรญัตติ ดึงงบฝ่ายบริหารกลับ 4 พันล้านแก้น้ำท่วมเส้นเลือดฝอย หนุนปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายพีรพล กนกวลัย รองประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ และ น.ส.นฤนันท์มนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร แถลงข่าวก่อนการพิจารณางบประมาณวาระที่ 2 และ 3

นายสุทธิชัยกล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฝ่ายบริหาร กทม.ของบประมาณทั้งสิ้น 79,825.13 ล้านบาท มีการปรับลดงบประมาณ 4,803.79 ล้านบาท เป็นการปรับลดโครงการที่ใช้ไม่ทัน โดยให้ฝ่ายบริหาร กทม.แปรญัตติงบประมาณกลับมา 4,803.79 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามเส้นเลือดฝอย

นายสุทธิชัยกล่าวว่า มีประเด็นฝากไปถึงผู้บริหาร กทม. โครงการสถานีสูบน้ำสามเสน ที่ผู้ว่าฯ กทม.ได้ไปเยี่ยมมา ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทาน มา 26 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม แต่ทางผู้บริหาร กทม.ไม่ได้แปรงบประมาณโครงการนี้กลับมา เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโซนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเด็นต่อมาคือด้านการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 กว่า 700 ล้านบาท เช่าคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสังกัด กทม. แต่ไม่มีการดำเนินการ ทำให้นักเรียนกว่า 50,000 คน เสียโอกาสในการเรียน ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการสอบถามเร่งรัดกับสำนักการศึกษา ให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ถนน ไฟแสงสว่าง ความปลอดภัย โดยเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ให้ทันปีงบประมาณ 2566

ด้าน น.ส.นฤนันท์มนต์ กล่าวว่า สำหรับสำนักเขตทั้ง 50 เขต ทางฝ่ายบริหาร กทม.เล็งเห็นดูแลภาพรวมเส้นเลือดฝอย ปรับปรุงถนน ขุดลอกคูคลอง การลอกท่อระบายน้ำ ปีนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะเริ่มทำ แม้ว่าจะแปรงบประมาณเพิ่มให้สำนักงานเขต ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ด้านการศึกษาที่ยังจัดสรรงบประมาณไม่เต็มที่ ระบบระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง การทำเขื่อน เพื่อให้กรุงเทพฯ ได้รับการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว

น.ส.นฤนันท์มนต์กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมจะมีการเสนอญัตติพิเศษจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. … และญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข พ.ศ. …

ส่วนเรื่องเสนอใหม่เป็นญัตติของ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากมูลฝอย และญัตติของ นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งและถนนศาลธนบุรี