‘ยูเอ็น’ คาดการณ์ยอดเยาวชนตกงานทั่วโลกลดเหลือ 73 ล้านคนในปี 2022

‘ยูเอ็น’ คาดการณ์ยอดเยาวชนตกงานทั่วโลกลดเหลือ 73 ล้านคนในปี 2022

 

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม คาดการณ์ว่า การว่างงานของเยาวชนทั่วโลกน่าจะลดจำนวนลงเหลือ 73 ล้านคน ในปี 2022 ลดลงจากยอดเยาวชนตกงานของปีที่แล้วกว่า 2 ล้านคน

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ของยูเอ็นกล่าวว่า จำนวนที่คาดการณ์นี้คิดเป็น 14.9% ของทั้งโลก ซึ่งยังคงสูงกว่าตัวเลขการว่างงานของเยาวชนในปี 2019 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่โลกจะประสบกับวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขอย่างโควิด-19

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2019-2020 เยาวชนอายุ 15-24 ปี ประสบปัญหาในการหางานมากกว่าช่วงวัยอื่น ซ้ำร้าย การแพร่ระบาดของโควิดยังสร้างความท้าทายให้กับวัยรุ่นในตลาดแรงงานอย่างมาก ทำให้เยาวชนจำนวนหนึ่งได้หลุดออกจากระบบ ในขณะที่บางส่วนไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ อีกทั้งในปัจจุบันการฟื้นตัวของอัตราว่างงานในเยาวชนยังคงรั้งท้ายหากเปรียบเทียบกับจำนวนการว่างงานของช่วงวัยอื่นอีกด้วย

ปัญหาการว่างงานภายหลังโควิด-19 ยังสะท้อนข้อบกพกพร่องหลายประการของตลาดแรงงานของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เช่น นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่เรียนไม่จบ ผู้ที่ขาดประสบการร์การทำงาน ที่ต้องว่างงานอย่างไม่มีทางเลือก

อีกปัญหาคือการว่างงานของเยาวชนเพศหญิงที่มีมากกว่าเพศชาย โดยรายงานการว่างงานของเยาวชนโลก ปี 2022 จัดทำโดย ไอแอลโอ ได้คาดการณ์ว่า วัยรุ่นเพศหญิง 27.4% นั้นมีงานทำน้อยกว่าวัยรุ่นเพศชายที่คาดการณ์ว่ามีจำนวนถึง 40.3% โดยความแตกต่างระหว่างสองเพศนี้จะพบเห็นได้มากกว่าในประเทศรายได้น้อยไปจนถึงรายได้ปานกลาง ที่ 17.3% ในขณะที่ประเทศรายได้สูงมีเพียง 2.3%

อีกประการหนึ่ง คือปัญหาการว่างงานในภูมิภาคต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน โดยในทวีปยุโรปและเอเชียกลางคาดการณ์อัตราการว่างงานของเยาวชนที่ 16.4% แต่ผลของสงครามในยูเครนอาจส่งผลกระทบกับตัวเลขดังกล่าว