วิป 3 ฝ่าย มีมติเคาะ ถกกม.ลูกเลือกตั้งส.ส.ต่อ 15 ส.ค.นี้

วิป 3 ฝ่าย มีมติเคาะ ถกกม.ลูกเลือกตั้งส.ส.ต่อ 15 ส.ค.นี้ ‘ที่ปรึกษาชวน’ แจง ประชุมเสาร์-อาทิตย์นี้ ทำไม่ได้ บอก หากร่วมใจจริง 1 วันก็เสร็จ

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 13.20 น.ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า วันนี้เวลา 12.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เชิญประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิป 3 ฝ่ายคือ วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา มาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ที่มีปัญหาอยู่ ซึ่งวันที่ 15 สิงหาคม จะครบกรอบระยะเวลา 180 วัน ที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายจึงมีมติให้ประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อถามว่า หากยังล่มอีกจะต้องทำอย่างไร นพ.สุกิจ กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ หากองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งคิดไปก่อน เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

ถามต่อว่า วิปทั้ง 3 ฝ่ายได้มีการรับปากว่าจะดูแลเรื่ององค์ประชุมหรือไม่ นพ.สุกิจ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่วิปจะต้องดูแลเรื่ององค์ประชุม ทั้งนี้ ขอโอกาสขอบคุณวุฒิสภา ซึ่งจริงๆ แล้วในวันที่ 15 สิงหาคม ทางวุฒิสภาได้กำหนดวาระการประชุมที่สำคัญ และเสียสละให้มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพราะเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเรื่องเวลา

เมื่อถามว่า หากมีการขอให้ประชุมวันเสาร์และอาทิตย์นี้จะเป็นไปได้หรือไม่ นพ.สุกิจ กล่าวว่า วันเสาร์คงไม่ได้ เนื่องจากนายชวนมีวาระสำคัญ คือวันสำคัญของชาติ ส่วนวันอาทิตย์นั้น ส.ส.ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าหากมีการประชุมในวันเสาร์และอาทิตย์จริงคงไม่ได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวก็เหลือเพียงไม่กี่มาตราเท่านั้น หากพร้อมใจกันจริงๆ เวลาหนึ่งวันก็คงจะพิจารณาทัน

ถามย้ำว่า แต่ละฝ่ายมั่นใจหรือไม่ว่าจะพิจารณาเสร็จภายในหนึ่งวัน นพ.สุกิจ กล่าวว่า เขาคงไปคุยกันเอง แต่ในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึง ทั้งนี้ หากพิจารณาไม่เสร็จทัน ก็จะต้องกลับไปใช้ร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ