อิสราเอลพบร่องรอย “การใช้ไฟ” ของมนุษย์โฮมินินโบราณ อายุกว่า 8 แสนปี!

อิสราเอลพบร่องรอย “การใช้ไฟ” ของมนุษย์โฮมินินโบราณ-เก่าแก่กว่า 8 แสนปี!

 

สำนักข่าว ซินหัว ของรัฐบาลจีนรายงานว่า สถาบันวิทยาศาสตร์ไวซ์มันน์ ทางตอนกลางของ อิสราเอล เปิดเผยการค้นพบร่องรอยการใช้ไฟซึ่งมีความเก่าแก่อย่างน้อย 800,000 ปี ด้วย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)

คณะนักวิจัยของสถาบันไวซ์มันน์และทีมงานใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเอง ค้นพบหนึ่งในหลักฐานอันเก่าแก่ที่สุดซึ่งบ่งชี้การใช้ไฟของ “มนุษย์โฮมินินยุคโบราณ”

การขุดสำรวจที่ “เอฟรอน ควอรี” แหล่งโบราณคดีกลางแจ้งในพื้นที่ทางตะวันตกของภูมิภาคกาลิลี ทางตอนเหนือของอิสราเอล หลายครั้งก่อนหน้านี้ได้ค้นพบฟอสซิลสัตว์จำนวนมาก รวมถึงเครื่องมือยุคหินเก่าที่ความเก่าแก่ระหว่าง 8 แสน-1 ล้านปี

คณะนักวิจัยใช้วิธีปัญญาประดิษฐ์ประเมินการสัมผัสความร้อนของเครื่องมือหินเหล็กไฟจากแหล่งโบราณคดีจำนวน 26 ชิ้น และพบเครื่องมือดังกล่าวถูกความร้อนในอุณหภูมิแตกต่างกันซึ่งบางชิ้นอาจสูงกว่า 600 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยได้วิเคราะห์ซากสัตว์ 87 ชิ้น โดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีที่แตกต่างกัน และพบงาช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอันเป็นผลจากความร้อนด้วย

อิสราเอลพบร่องรอย
Pieces of flint tools with traces of fire use at Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel. The evidence was found at Evron Quarry, an open-air archaeological site located in the western Galilee region in northern Israel. (Xinhua)
อิสราเอลพบร่องรอย
Israeli researchers show pieces of flint tools with traces of fire use at Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, on June 15, 2022. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)
อิสราเอลพบร่องรอย
An Israeli researcher shows pieces of flint tools with traces of fire use at Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, on June 15, 2022. (Photo by Gil Cohen Magen/Xinhua)