‘ธรรมนัส’ ปล่อยลูกน้องโชว์ชำแหละงบปี 66 ยังกั๊กนั่งกมธ.หรือไม่

ธรรมนัส ไม่อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 เอง ปล่อยลูกน้องโชว์ ยังกั๊กนั่งกมธ.เองหรือไม่ ย้ำยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

 

วันที่ 30 พ.ค.2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และอดีตเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย(ศท.) กล่าวถึงทิศทางการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพราะพรรคถือเป็นตัวแปรสำคัญว่า ตนยังยืนยันแนวความคิดเดิมว่า งบส่วนใดทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและบ้านเมือง เรายินดีสนับสนุน แต่ถ้างบส่วนใด เมื่อนำมาพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) แล้ว ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนและบ้านเมือง เราจำเป็นต้องมานั่งคุยกัน

เมื่อถามว่าการมองถึงชั้นตั้งกมธ. แสดงว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะให้ความเห็นชอบในชั้นวาระรับหลักการใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในวันที่ 31 พ.ค. เวลา 09.00 น. พรรคจะประชุมกัน โดยพรรคยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้ง

เมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า หากยังไม่ชัดเจน จะใช้วิธีงดออกเสียง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องไม่มีความชัดเจน งบในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน ซึ่งตนเคยบริหารราชการแผ่นดินมา สิ่งใดที่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเราจะทำ แต่ถ้านำไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ ในบางเรื่องตนก็ต้องคัดค้าน มีหลายเรื่องหลายกระทรวงที่เห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม ตนจะไม่เป็นผู้อภิปราย โดยจะให้สมาชิกพรรค เป็นผู้อภิปราย ส่วนการเข้าไปทำหน้าที่ในกมธ.นั้น ตนขอพิจารณาก่อนว่าจะไปทำหน้าที่เองหรือไม่