ชาวระนอง ตื่นตัวเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ แห่สมัครสมาชิก-เลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งที่ 1 ประจำจังหวัดระนอง คึกคัก

ชาวระนอง ตื่นตัวเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ แห่สมัครสมาชิก-เลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งที่ 1 ประจำจังหวัดระนอง คึกคัก

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น.ณ.บ้านเลขที่ 55 ม.4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ได้มีการประชุมสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดระนอง เพื่อเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลืกตั้งที่ 1 ประจำจังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กกต. เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดตามมาตรฐานสาธารณสุข

สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ มีมติเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งที่ 1จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอุดม ยกทอง และนายสุพจน์ วณิชพัฒน์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับนโยบายของพรรค ที่ยึดมั่นทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง สร้างความเชื่อมั่นสมาชิกพรรค เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายต่อไป