สเปน ชาติแรกในยุโรป เตรียมออกกม.ให้ผู้หญิงลางานได้ หากป่วยช่วงมีประจำเดือน

วันที่ 13 พฤษภาคม บีบีซี รายงานว่า สเปน กำลังวางแผนที่จะให้ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรง ลาป่วยได้ 3 วันต่อเดือน อาจขยายเป็น 5 วันได้ ในบางกรณี อย่างไรก็ตามยังอยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมาย ซึ่งหากกฎหมายดังกล่าวผ่าน จะถือเป็นชาติแรกในยุโรป ที่มีกฎหมายดังกล่าว

กฎหมายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้านสาธารณสุข การเจริญพันธุ์ อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการทำแท้งด้วย โดยสื่อบางแห่ง รายงานว่า กฎหมายดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในต้นสัปดาห์หน้า

ร่างกฎหมายดังกล่าว ได้อนุญาตให้ลาป่วยได้ 3 วันใน 1 เดือน เมื่อเจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งอาจขยายไปถึง 5 วันได้ หากปวดรุนแรง หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่ไม่สบายเพียงเล็กน้อย

จากรายงานของ El País เปิดเผยว่า นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อย่างผ้าอนามัยแบบสอด รวมไปถึงการลาเพื่อคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างก่อนการคลอด และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ว่าด้วยการทำแท้ง

ด้าน ยูโรนิวส์ ได้รายงานว่า การเจ็บป่วยของผู้หญิงที่ได้รับอนุญาตให้ลานี้ รวมไปถึงการคลื่นไส้ เวียนหัว และ อาเจียน ไม่เพียงแต่ปวดท้อง

อย่างไรก็ตาม บางประเทศทั่วโลกได้มีการให้ลาเมื่อมีประจำเดือน อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย