กกต.เคาะแล้ว! 22 พ.ค.65 เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา รับสมัคร 31 มี.ค.-4เม.ย.

กกต.เตรียมออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา พร้อมเคาะวันหย่อนบัตร อาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ เปิดรับสมัคร 31 มี.ค.-4 เม.ย.

 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาตามที่สำนักงานกกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดการเลือกตั้ง มีสาระสำคัญ ดังนี้ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.2565

จากนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันพที่ 31 มี.ค.ถึง 4 เม.ย.2565 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

สำหรับการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร จะใช้เขตกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเลือกตั้ง มีผู้ว่าฯกทม. 1 คน ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)จะมีทั้งสิ้น 50 คน ตามจำนวนเขตปกครองทั้ง 50 เขตที่เป็นเขตเลือกตั้ง ขณะที่เมืองพัทยา จะมีการเลือกนายกเมืองพัทยา 1 คน และสมาชิกสภาเมืองพัทยารวม 24 คน