‘เส้น-ด้าย’ ลุยย่านวัฒนา ตรวจเชื้อโควิดกลุ่มเด็ก หลังเกิดโควิดระลอกใหม่

เส้นด้ายลุยตรวจหา “เด็กติดโควิด” เขตวัฒนา หลังเข้าสู่การระบาดของโควิดระลอกใหม่ด้วยสายพันธุ์โคมิครอนทำให้เริ่มมีเด็กติดโควิดมากขึ้น ทำให้ทีมงานเส้นด้วยวัฒนาเปิดศูนย์เพื่อรับตรวจเด็กและผู้ปกครองรวมถึงลุยตรวจชุมชนใกล้เคียง

วันที่ 13 มกราคม 2565 ทีมงานเส้นด้ายวัฒนาเปิดศูนย์เพื่อให้ผู้ปกครองในพื้นที่เขตวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิดเนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีเด็กติดโควิดในพื้นเขตอื่นมากขึ้น โดยสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร ทีมอาสาเส้นด้ายวัฒนาระบุว่า จากการตรวจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 129 คน ทั้งเด็กและผู้ปกครองไม่พบใครเป็นผลบวก ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ที่ตนเองจัดการดูแลอยู่ พบเด็กติดโควิดทยอยเพิ่มขึ้น แต่ตนเองมีความมั่นใจในการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกเพราะที่ผ่านมาจะประสานงานผ่านเส้นด้ายหลักเพื่อส่งตัวผู้ป่วยที่มีผลเป็นบวก พร้อมยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการตรวจเชิงรุกเนื่องจากมีความมั่นใจในศูนย์เส้นด้ายหลักว่าสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีหลังจากทำการส่งตัวต่อให้

สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งที่ว่าค่อนข้างเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากคนที่บ้านของเธอติดโควิดและในบ้านมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุที่เข้ามาตรวจยังศูนย์เส้นด้ายวัฒนาอย่าง นารี คำฤาเดช ระบุว่า เนื่องจากพี่สาวตนเองที่อยู่บ้านเดียวกันติดโควิดและที่บ้านอยู่กันหลายคน ประกอบกับมีข่าวเด็กติดโควิดในช่วงนี้ เมื่อทราบข่าวว่ามีการเปิดให้ตรวจที่ศูนย์เส้นด้ายวัฒนาทำให้ตนพาคนทั้งครอบครัวเข้ามาตรวจเพื่อความสบายใจเนื่องจากตนเองประกอบอาชีพค้าขาย เมื่อทราบผลตรวจว่าตนเองและครอบครัวปลอดภัยทำให้รู้สึกโล่งใจและมีความมั่นใจที่จะทำการค้าขายต่อไป

ทั้งนี้ สัณห์สิทธิ์ เมื่อตรวจที่ศูนย์เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังชุมชนสุเหร่า 3 อิน เขตวัฒนาเพื่อตรวจเชิงรุกให้กับคนในชุมชนซึ่งมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุเพื่อสร้างความปลอดภัยหลังมีข่าวเด็กติดโควิดออกมาก่อนหน้านี้ โดยผลตรวจคนในชุมชนทั้งหมด 41 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความสบายใจให้คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง