มติเอกฉันท์ ‘จรุงวิทย์’ พ้น เลขาฯกกต.แล้ว เตรียมเข้าสภาสูง นั่งส.ว.

กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ จรุงวิทย์ พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการกกต. หลังจากยื่นหนังสือลาออก เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. มีผล 1 ธ.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 29 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ลงนามคำสั่งกกต. ว่า กกต.ได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการ กกต. พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป

โดยมติดังกล่าว เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. และระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต. และสัญญาจ้างเลขาธิการ กกต. ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561 โดยให้ได้รับบำเหน็จตอบแทนตามข้อ 16 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต.

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ พล.อ.อ.มนัส รูปขจร อดีตฝ่ายเสนาธิการ รมว.กลาโหม และนายอนุมัติ อาหมัด ได้ยื่นลาออกจากการเป็น ส.ว. ทำให้บุคคลในบัญชีรายชื่อสำรองที่จะได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในลำดับถัดไป 2 ราย คือ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รายชื่อสำรองลำดับที่ 6 และพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ลำดับที่ 7 แต่พล.อ.ชัยชาญ มีหนังสือแจ้งสํานักเลขาธิการวุฒิสภา ว่าไม่ขอรับตำแหน่ง ส.ว.

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา จึงมีหนังสือสอบถามมายัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ผู้มีชื่อในบัญชีสำรองลำดับที่ 8 ซึ่งหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ตัดสินใจจะไปดำรงตำแหน่งส.ว. ได้แจ้งให้ กกต.ทราบ ก่อนยื่นหนังสือลาออกจากเลขาธิการ กกต. รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งนับแต่ 17 พ.ค.61 จนปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปีเศษ ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 5 ปี ตามสัญญาจ้างที่พ.ร.ป.กกต.กำหนด