ปรับผังเมือง ‘สถานีหัวลำโพง’ ไม่ง่าย! ‘กทม.’ เผยต้องรออย่างน้อย 3 ปี

วันที่ 28 พฤศจิกายน แหล่งข่าวจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า การปรับสีการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพง เนื้อที่ 120 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) จากผังปัจจุบันกำหนดเป็นพื้นที่สีน้ำเงินที่ดินประเภทสถานที่ราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เป็นพื้นที่สีแดงพาณิชยกรรม จะต้องรอผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงใหม่ที่กทม.กำลังจะเริ่มนับหนึ่งดำเนินการใหม่ตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง 2562 คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี กว่าผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่จะบังคับใช้

“ร่างผังเมืองกทม.ที่ทำก่อนหน้านี้ ยังดำเนินการไม่ครบตามกฎหมายผังเมืองใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ ต้องนำกลับมาทำใหม่ทั้งหมดและต้องทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนผังแสดงผังน้ำเพิ่มด้วยอีก 2 ผัง จะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในระหว่างรอผังเมืองรวมฉบับใหม่บังคับใช้ ทางรฟท.สามารถยื่นขอปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ(บอร์ด)ผังเมืองจะพิจารณาอนุมัติให้หรือไม่  ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีแผนแม่บทรูการพัฒนา การใช้พื้นที่ที่ชัดเจน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก

“ก่อนหน้านี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเคยยื่นเสนอขอปรับสีที่ดินย่านคลองเตย 2,353  ไร่ จากสีน้ำเงินเป็นสีแดง ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะได้รับอนุมัติให้บรรจุในผังเมืองรวมฉบับใหม่ นับจากปี 2549 ขณะนี้การรถไฟฯ ยังไม่ได้ยื่นขอปรับสีผังเมืองมายังกทม.”แหล่งข่าวกล่าว