‘ก้าวไกล’ ชี้ ถึงเวลา #สมรสเท่าเทียม ขอทุกฝ่ายดันร่างกฎหมายเข้าสภา

ธัญวัจน์ พรรคก้าวไกล ชี้ว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะแก้กฎหมายให้ทุกคนสามารถสมรสได้อย่างเท่าเทียม พร้อมขอแรงประชาชนและทุกพรรคการเมืองดันร่างกฎหมายที่กำลังจ่ออยู่ในสภา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ของพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการชุมนุมของ #ภาคีสีรุ้ง ที่แยกราชประสงค์ วันนี้ (28 พฤศจิกายน) เพื่อส่งเสียงเรื่องสิทธิการก่อตั้งครอบครัวของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ว่า สมรสเท่าเทียมเป็นความเสมอภาคที่ทุกคนควรได้รับอยู่แล้ว

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่จำกัดการสมรสไว้เฉาะคู่ชายหญิง ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ นั้น พรรคก้าวไกลยังยืนยันที่จะผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางไปสู่การสมรสเท่าเทียมต่อไป

“แม้ผู้มีความหลากหลายทางเพศอาจได้รับการยอมรับมากขึ้นจากอดีต แต่การยอมรับนั้นก็เป็นเพียงแค่ผิวเผิน ในขณะที่ 30 ประเทศทั่วโลกมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว ปัจจุบัน เรากลับไม่มีกฎหมายใดที่ให้สิทธิเท่าเทียมกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ ดังนั้น กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ความหลากหลาย”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 พรรคก้าวไกลได้ยื่น “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์” หรือ สมรสเท่าเทียม เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งร่างกฎหมายของเรามีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนมากกว่า 50,000 รายชื่อ แต่ช่วงที่ผ่านมา ประธานสภายังไม่บรรจุเข้าพิจารณา

ธัญวัจน์ และพรรคก้าวไกลจึงเรียกร้องให้ประชาชนทุกคน และพรรคการเมืองทุกพรรคร่วมกันผลักดันให้ประธานสภาเอากฎหมายนี้ขึ้นมาพิจารณาโดยเร็วที่สุด เพราะสิทธิความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ ‘รอไม่ได้’ ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดเป็นคนเสนอ แต่เป็นเรื่องของสิทธิประชาชนทุกคน ซึ่งหนทางที่เร็วที่สุดคือเอากฎหมายที่อยู่ในระเบียบวาระแล้ว ขึ้นมาพิจารณา